Hit (1382) MM-196

Naat - Ya resulallah Yetişsin Himmetin

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I ŞERİF

Bâisi sensin nüzul-i rahmetin
Fâtihi sensin efendim cennetin
illeti sensin zuhûr-i ni’metin
Kâşifi sensin sehâb-ı zulmetin

Yâ Resûlallah yetişsin himmetin
Muztaribdir çün bu kemter ümmetin

Cân ü dilden âşık oldum ben sana
Ettim ikbal sûy-i pâkinden yana
Lûtf edip eyle şefâat sen bana
Çekmeyim tâ hüzn ü endûh ü mâ

Yâ Resûlallah yetişsin himmetin
Muztaribdir çün bu kemter ümmetin

Destigirîmsin eyâ fahr-i cihân
Arz-ı hâl ettim sana nâlem hemân
Derd ü gamdan yandı cismim el aman
Gitgide olmakta ahvâlim yaman

Yâ Resûlallah yetişsin himmetin
Muztaribdir çün bu kemter ümmetin

Çün cenâbın Fevzi’nin Peygamberi
Ara eder elbet sana hayr ü şeri
Hayli demdir beyt-ül-ahzandır yeri
Rahm edip kıl gönlümü gamdan beri

Yâ Resûlallah yetişsin himmetin
Muztaribdir çün bu kemter ümmetin

Hacı Muhammed Fevzî [Edirne Müftüsü] (Ölm. 1900)