Hit (1508) MM-183

Naat - Hadi i Rahi Hidayettir

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Hâdi-i râh-i hidâyettir Muhammed Mustafâ
Rehber-i nehc-i adâlettir Muhammed Mustafâ
Hem meh-i bürc-i melâhat server-i her dü cihan
Kâinâtm kâmkârıdır Muhammed Mustafâ
Ten tecellâ-yı cemâlinden eder nûr iktibâs
Girdigârın yâdigârıdır Muhammed Mustafâ
Bu deni dehre onun gelmekliği da’vet için
Dâi-i dârüsselâmdır bil Muhammed Mustafâ
Nice dilberle diyârım terk edip geldim sana
Canımı yaktı senin şevkin Muhammed Mustafâ
Hakkı aşka düştü hasta bir tabibden yok devâ
Zehr-i hicre ver devâlar yâ Muhammed Mustafâ

Kemahlı Şeyh İbrahim Hakkı
(XIX. yüzyıl)