Hit (1310) MM-167

Naat - Değer Nuh Asumana Her Günahım

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I RESÛL-İ EKREM
SALLÂLLAHÜ ALEYH İ YE SELLEM

Değer nüh âsümâna her günâhım yâ Resûlallah
Erer çerhe anınçün her gün âhım yâ Resûlallah
Ayağım mescide varmaz el ayrılmaz maâsîden
Der-i meyhâne oldu câyigâhım yâ Resûlallah
Meded olmazsa senden şiddet-i hasretle kabrimde
Olur bir berg-i âteş her kiyâhım yâ Resûlallah
Şefi’ ü yâver olmazsan bana rûz-i kıyâmette
Beni rüsvâ eder kâr-ı penâhım yâ Resûlallah
Ne mümkün eylemek müsvedde-i isyânımı tebyiz
Fatîn-i mücrim ü nâme-siyâhım yâ Resûlallah

Fatin Efendi [Davut] (Ölm. 1866)