Hit (1690) MM-163

Naat - Özün Mahbubu Matlubi Hüdadır

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I DİĞER

Özün mahbûb ü matlûb-i Hudâdır yâ Resûlallah
Sözün makbûl-i ind-i Kibriyâdır yâ Resûlallah
Eder kesb-i şeref ins ü melek zât-ı şerifinle
Kudûmun mefhar-i arz ü semâdır yâ Resûlallah
O sultân-ı muazzamsın ki elhak bâb-ı eltâfm
Penâh-ı enbiyâ ve evliyâdır yâ Resûlallah
Zer-i hâlis olur altun oluk veş yüz süren elbet
Gubaar-ı âsitânm kîmyâdır yâ Resûlallah
Alilim illet-i sadr ile senden isterim sıhhat
Nigâh-ı şefkatin sadra şifâdır yâ Resûlallah
Bilirsin kudretim yüz sürmeğe yok bî-meded kaldım
Bu hâl ile ümîd ayn-i hatâdır yâ Resûlallah
Eğer celbe muin olursa ihsânm Şeref-zâre
Sühûlet her taraftan rûnümâdır yâ Resûlallah

Şeref Hanım