Hit (1795) MM-161

Naat - Cenanü Arzu Semaya Muhammedi Arabi

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I RESÛL

Cenân ü arz ü semâ yâ Muhammed-i Arabi
Seninçün oldu binâ yâ Muhammed-i Arabi
Şefîim ol beni reddetme bâb-ı lûtfundan
Olunca rûz-i cezâ yâ Muhammed-i Arabi
Alîl-i mücrime Lokman şifâ-yı sadr olmaz
Sen etmeyince devâ yâ Muhammed-i Arabi
Cemî’-i ümmete erzân iken olam hâşâ
Cüdâ-yı cûd ü atâ yâ Muhammed-i Arabi
Eğer görür ise hâl-i tebâhım ehl-i kıyam
Benimçün ede büka yâ Muhammed-i Arabi
Aman aman Şeref’-i rû-siyâhmı eyle
Sezâ-yı taht-ı livâ yâ Muhammed-i Arabi

Şeref Hanım