Hit (1677) MM-158

Naat - Günahdan Gayri Yok

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I DİĞER

Günahdan gayri yok bir özge kârım yâ Resûlallah
Geçer gafletle her leyi ü nehârım yâ Resûlallah
Serâpâ dolmada defterler a’mâl-i kabîhimle
Kirâmen kâtibinden şermisârım yâ Resûlallah
Nice pervâz edem uçmağa ferda kalmışım âciz
Kemend-i nefs ü şeytâna şikârım yâ Resûlallah
Eşiğin görmeğe bin cânım olsa eylerim kurban
O rütbe hadden aştı intizârım yâ Resûlallah
Ölür isem gubar-ı ravzana yüz sürmeden tâ haşr
Döğünsün taş ile seng-i mezârım yâ Resûlallah
Senin evsâfını kaabil midir etmek Şeref ifâ
Ne çâre elde yoktur ihtiyârım yâ Resûlallah

Şeref Hanım