Hit (2414) MM-129

Naat - Gariki Bahri İsyanım Şefaat Ya Resulallah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Garîk-i bahr-i isyânım şefâat yâ Resûlallah
Esîr-i nefs-i nâdânım şefâat yâ Resûlallah
Reh-i gurbette nâçârım gam-ı hicrinle bîzârım
Aceb derde giriftârım şefâat yâ Resûlallah
Benim cürm-i firâvanım harâb etti dil ü cânım
inâyet eyle sultânım şefâat yâ Resûlallah
Zekâyî hicr ile mahzun anı vaslmla kıl memnûn
Yolunda can fedâ olsun şefâat yâ Resûlallah

Zekâyı