Hit (1945) MM-124

Naat - Cemalin Matlabı Canı Cihandır

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I ŞERÎF-İ HAZRET-İ RESÛL-İ EKREM SALLALLAHÜ ALEYH-İ VE SELLEM

Cemâlin matlab-ı cân ü cihandır yâ Resûlallah
Kapun dâr-ül-emân-ı ins ü candır yâ Resûlallah
Teşehhüddedir engüşt-i şehâdet mu’cizâtına
Ki Mi’râcm miişâr-ı bilbenandır yâ Resûlallah
Zamân-ı devletinde intisâb-ı dergehin âsan
Ne müşkil şimdi kim âhirzamandır yâ Resûlallah
Meded dil-teşne kaldım Kerbelâ-yı vâdi-i gamda
Zülâl-i tîğ-ı aşkın ile kandır yâ Resûlallah
Temâm ihsân-ı rahmin ey Nebbiy-er-rahme vaktidir
Aman zîrâ zaman âhir zamandır yâ Resûlallah
Kerem kıl müjde-i vaslmla lûtf et tesliyet-bahş ol
Gamınla Neş’et’in kârı yamandır yâ Resûlallah

Hoca Neş’et Efendi