Hit (1673) MM-113

Naat - Manzumei Niyaz Ve Dergahı Habibi Hudavend

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2009-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

MANZÛME-İ NİYAZ VE DERGÂH-I HABÎB-İ HUDÂVEND

Eyâ Şâh-ı rüsül mahbûb-i yezdan
Olursa senden olur bana derman
Elif kaddim eğipdir bâr-ı isyân
Olursa senden olur bana derman

Benim ol mücrim-i zâr-ı siyeh dil
Ki cürmüm cümleye olur muâdil
Ricâ-yı af bana pek oldu müşkil
Olursa senden olur bana derman

Hevâ ile dolup mânende-i nây
Günahdan bir vücûd oldum serâpây
Ümîd-i afv-ı Hakk’a kalmadı cây
Olursa senden olur bana derman

Ağardı saç fakat gönlüm siyahtır
îşim her bir nefeste bin günahtır
Hele hâlim benim gaayet tebahtır
Olursa senden olur bana derman

Sürüp dergâhına rûy-i siyâhım
Sana arz eyledim hâl-i tebâhım
Şefâat kânısın çün pâdişâhım
Olursa senden olur bana derman

Olursa cürmü denlü kahr-ı bî-had
Kalır Âsim tamu içre muhalled
Efendim desem iymânım Muhammed
Olursa senden olur bana derman

Çelebizâde İsmail Asım [Şeyhülislâm]