Hit (2200) MM-107

Naat - Görünce Vechini Rüyade Ya Resulallah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2008-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT

Görünce vechini rü’yâde yâ Resûlallah
Dil oldu hüsnüne dildâde yâ Resûlallah
Mezâhir âyinedâr-ı sıfât-ı zâtındır
Göründü peyker-i eşyâde yâ Resûlallah
Misâl-i halk-ı azîmin hemîşe zâhirdir
Cemâl-i süret ü ma’nâde yâ Resûlallah
Serîr-i şevketin âmâdedir bihamdillâh
Medîne-i dil-i şeydâde yâ Resûlallah
Gelir sadâ-yı kudûmun sımâh-ı hüccâca
Harîm-i Beyt-i Muallâde yâ Resûlallah
Kapında halka-be-gûşun olursa lâyıktır
Rızâ-yı bende-i âzâde yâ Resûlallah

Neccarzâde Şeyh Rızâ