Hit (1473) MM-104

Naat - Cebinin levhine Allahu Ekber

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2008-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT

Cebinin levhine Allahü Ekber yâ Resûlallah
Kalem nûr âyetin yazmış mükerrer yâ Resûlallah
Mükehhel çeşminin envâr-ı dîdârm tçmâşada
Çemende muntazırdır nerkis-i ter yâ Resûlallah
Nice demdir zülâl-i la’l-i nâbm iştiyâkıyla
Be gaayet teşne-lebdir âb-ı kevser yâ Resûlallah
Gül ü lâle-izâr-ı tâbdârmdan kinâyettir
Sana mânend olur mu verd-i ahmer yâ Resûlallah
Rızâ bâğ-ı belâgatta aceb şûrîde bülbüldür
Eder her şeb kitâb-ı na’tin ezber yâ Resûlallah

Neccarzâde Şeyh Rızâ