Hit (4269) M-2051

Zaman Yolculuğu ile İlgili Problemler Üzerine Muhakeme Soruları Testi

Yazar Adı : İlim Dalı :
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2012-01-29 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2020-09-19

Zaman yolculuğu ile ilgili problemler üzerine muhakeme soruları testi
sorulara vereceğiniz cevapları yazın ve fdersleri@yahoo.com adresine yollayın

Zaman nedir?
Mekan nedir?
Varlık nedir?
Zaman mekan’ın varlıkla ilişkisi nedir?
Zaman ve mekan üstü bir varlık varmıdır. Yoksa her var bir zamanda ve mekanda mıdır?
Zamansız ve mekansızlık var mıdır olabilir mi nasıl?
هل يجوز وجود أشياء لا في أوقات
.......
Gibi konular varlık tasavvuru ve muhasebesi konularının meselelerindendir.
İslam varlık anlayışı var üzerinde geliştirilen tasavvurlara dayanarak Allaha ulaşma ameliyesini tahkiki iman tanımının içinde mütalaa etmiştir.
Zamanda yolculuk ve ilgili problemler ana ekseninde ele alacağımız konular islam fıkhının bildiğimiz kurallarını konuya latif bir şekilde tatbik ederek zaman ve mekan kavramları hakkında düşündürmeyi hedeflemektedir.

 

Soru 1: Her zamanda farklı kadınlarla evlenmek caiz midir. Caizse nasıl ?
Caizse her zamanda erkek farklı kadınlarla evlenebilirse kadın da evlenebilir mi ? Nasıl ?
Soru 2: Aynı zaman da hem orda hem orda yaşıyorsa sadece eşi orda yaşadığında burada yaşamıyorsa eşinin yaşamadığı zamanda bir diğer evliliği caiz olur mu?
(eski eserler bence zamanda yolculuk meselesinin kayıt altına alınması lazım.
ya eşler birbirinden habersiz aynı zamana giderlerse ve orada başka evlilikler yaparlarsa oluşacak mahzurlar ne olur=?)
Soru 3: Kadınlar hakkında durum nasıldır ?
Kadının zaman yolculuğu caiz midir . Yolculuk mesafesi ve yolculuk zamanı açısından kadınların mekan yolculuğuyla alakalı meseleleri zaman yolculuğu problemine uygular mısınız ?
(Kadınların zaman yolculuğuna mahremsiz çıkmaları caiz midir konusu geldi benim de aklıma)
Soru 4: Bir kadın zaman yolcusu , yaşadığı zamandaki eşinin yaşamadığı bir başka zamana sıçrar ve orada ibn halal bir müslümanla evlenirse ;
-eşlerinin yaşadığı zamanlarda onlarla birlikte olursa geri başka bir zamana ve oradaki eşinin yanına giderse ; arada iddet beklemesi gerekir mi .
Bu caiz olur mu bir kadın bir nikah altındayken ikinci bir nikah altında olmuş olmuyor mu . Evetse zaman farklılığı aynı yaşadığımız zamandaki farklılık gibi midir .
(Örneğin 18 yaşında evlendi 20 yaşında ayrıldı 22 yaşında başkasıyla evlendi 23 yaşında ayrıldı 25 yaşında tekrar evlendi bütün bu eşleri yaşıyorken o başka bir evlilik yapıyor . Bu duruma kıyasla zaman farklılıklarını delil göstererek farklı zamanlarda farklı eşlerle evlenen kadının durumu nedir )
Soru 5; Kadının zamanı kavramından bahsediliyor . Farklı zamanlara giden kadın aynı kadın olduğundan o yaşadığı sürece onun zamanı itibarıyla hem filanca zamanda hem de o zamandaki eşinin yaşamadığı falanca zamanda evli olması caiz değildir. Onun açısından kendinin zamanında iki ya da daha fazla eşli olmuş olacağından farklı zamanlarda farklı evlilikler yapması caiz olmaz...
Bu kavram doğru mudur . Neden ?
Soru 6: Zamanda yolculukla zamanımıza gelen bir kadınla evlenmek caiz midir.?
Bir zaman yolcusu erkekle zamanımız kadınının evlenmesinin hükmü nedir ?
Soru 7: Hızır as zamanda gezerken evlilik yaptı mı .
Zaman gezmenleri hans won aiberg in konu hakkında ne diyor biliyor musunuz?
Soru 8: Zaman yolculuğu kavramı nedir .
Dinen caiz midir vaki midir?
Soru 9:  Zaman yolculuğu ne zamandan beri yapılıyor ve zaman yolcularının uymaları gereken fıkhi hükümler üzerine bir eser var mı acaba?

 

Soru 10:  Zaman yolcusu bir kadın ya da erkeğe diğer zamanlardaki çocukları ya da hanımları mirasçı olur mu?
Onlar o zamandakilere mirasçı olabilir mi evetse bunun üzerine terettüp edecek olumlu olumsuz durumlar hakkında bilgi verir misiniz?
Soru 11:  Müminlerin emiri onlar bir zamandayken genel cihad ilan etse o şahıslar cihadla mükellef midir yoksa sadece doğdukları zaman diliminde böyle bir durum oluşursa ona katılmakla mı mükellef olurlar.
Soru 12:  Zamanda gezenler bir suç işlerlerse o sucun cezasını çekmeleri için islam devleti onları zamanda takip etmeli midir. Zaman polisi kurulmalı mıdır yani?
Soru 13:  Zamanda yürüyenler asrı saadete gidebilirler mi giderlerse sahabi sayılırlar mı efendimizle görüşseler rivayetlerine itibar edilir mi ?
*zaman da gittigini söyleyenin şahitliği düşürülür mü ? hangi kriterlere göre ve neden ?
Soru 14:  Zaman yolcusu seferi sayılır mı ne zaman ve hangi şartlarda seferi olur?
Soru 15: Zaman yolcusunun zamanı , diye bir kavram var mıdır . Buna göre namaz ve oruç ve hac vakti ve diğer zamanla ilintili ibadet ve taatların durumları ne olur?
Namazları kazada olanlar, namaz kaçırdıkları vakitlere gitseler orada vakit çıkmadan namazlarını kılsalar bu edamıdır kazamıdır.
(zaman yolcusunun zamanına göre namaz vakitlerinin tesbit edilmesinde dünyadaki bir zaman diliminin esas alınması mı gerekir. Yoksa müctehid 24 saat lik bir dilimde eşit aralıklarla namaz kılsa olur mu?
Namazların vakitler hiç oluşmadığı için cem ederek ve seferi formatında kılabilir mi ?
Namazlarda ima ile ve teyemmümle ya da sadece namaz da ki fiillerin dua ve ayetleriyle namaz kılmak insanın üzerinden sorumluluğu kaldırır mı?)
(oruç ve hac ibadetlerinde seferilik ve zaman yolculuğu nasıl uygulamaları beraberinde getirebilir.
Kabe’nin kendisine değilde uzaydaki boyutuna tavaf edilmesi hac yerine geçer mi?)
Soru 16:  Zamanda ileriye gitmek ve geriye gitmeyi akli tasavvur ve vukusu açısından mantıksal olarak ve bilimsel olarak kritik eder misiniz.
Bunların dini açıdan tasavvurları caiz midir.
Akli açıdan zaman yolculuğu nu konuşmamız aptallık mıdır ?
Soru 17: Zaman yolculuğu itikadi açıdan caiz midir. Bir insan zaman yolculuğu caizdir derse iman-küfür açısından hükmü nedir ?
İmana uygunsa zaman yolcusunun itikadi değerleri diye bir eser var mıdır.  
Bildiğimiz itikadi değerleri zaman yolcusu ve yolculuğu açısından nasıl anlatırsınız . Allah melekler kitaplar peygamberlere kader ve kazaya öldükten sonra dirilmeye ve hesaba iman ve ana meselelerine uygular mısınız.
Soru 18: Zamanın Ali ra için durdurulması vaki midir ve zaman durdurulabilir mi durdurulduğu anda ne olur . Tasavvurunu nasıl etmeliyiz ?
Soru 19: Burçlar ve burçların insanlara etkisi açısından zaman yolculuğu ne gibi durumlara yol açabilir.
Soru 20:  Zaman yolculuğu mucize kabilinden gerçekleşmiş midir?
Hızır ve ilyas ve İsa as ların durumları zaman yolculuğuna uyuyor mu?
- Peygamberimizin isra’sı ve miracı zaman yolculuğu olarak tanımlanabilir mi ?
İsra ve mirac zamanın durmasına ya da durdurulmasına delil olabilir mi ? Özellikle hz Aişe’nin sözleri bağlamında.
Soru 21: Zaman yolculuğu keramet olarak algılanabilir mi?  Zaman yolculuğuna facir ya da kafirlerin başarması durumunda bundan ne gerekir. Siz sıra dışı hallerin vukuu nun dindarlıkla ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz .
Soru 22:  Deccal zaman yolcusu olarak nitelenebilir mi ve asrı saadette yaşamda olan bazı insanlardan deccal olabilirler mi diye şüphe edenler acısından; onlar zaman yolcusudur, bu sebeple orada izinleri olmadığı için deccallik yapamıyorlar ama vakti ve yeri geldiğinde orada zuhur edip deccalliklerini yapacaklar demek doğru olur mu?
Soru 23: Kadere ve kazaya iman açısından zaman yolculuğu kavramının değerlendirir misiniz .
Acaba zaman yolcuları farklı zamanlara gitseler de kaderi ve kazayı değiştiremediklerini gözlemliyorlar mıdır.
Sıçradıkları zamanlarda hiçbir etkileri mi yoktur diye anlayalım yoksa o zamanlardaki etkileri kaderleridir diye mi
21. Yy den birinin 16. Yy de birini öldürebilmesi caiz midir. Dinen ve aklen durum nasıl tasavvur edilmelidir.
(rızık verme - öldürme ve diriltme yalnızca Allah’ın emri izni ve yaratmasıyladır inancını esas alarak ) ve normal yaşamdaki bu kavramların hayatımızdaki rollerini farklı zamana gidildiğinde oluşabilecek durumlara kıyaslayarak ...
Soru 24: Zaman yolculuğuna hangi metotlarla çıkılabilinir. Bellimidir. (riyazet bilimsel kuralları kullanarak ve cinlerin ya da meleklerin yardımlarıyla )
(bu bağlamda burak bir zaman ve mekan yolculuğu aracı olarak nitelenebilir mi?)
Soru 25: Zaman yolculuğu araçları olarak niteleyebileceğimiz araçlar la alakalı rivayetler var mıdır. Dini ve tarihi kaynaklar da zaman yolculuğu araçları ve ruhun güçleriyle yapılabiliniyorsa ; ikisinin türleriyle olması zaman yolcularının seferiliğini etkiler mi ?
(burak - nuhun gemisi- dabbe - deccal - sıradışı zaman yolcuları ve bineklerinin genel adı olabilir mi?)(ruhi yolculuklarla sefer edenler bulundukları zamanlarda ibadetlerle mükellefiyetleri devam eder mi?)
Soru 26;  “Ya sariye el cebel el cebel” şeklinde rivayet olunan keramet tayyı zaman ve tayyı mekan dan hangisine girer ?
Soru 27 ; Dabbatül-arz cern deki deney olabilir mi
40 gün ya da daha uzun bir zamanda yer altından çıkacak ve insanlara mümin ya da kafir oldukların ı söyleyecek

Soru 28 :  Kadının zaman yolculuğuna çıkacağı zamanda kocası varsa onun izni olmadan bu tur bir yolculuğa çıkamaz ama sağlık sorunu sebebiyle zaman yolculuğuna kocasından izin almadan çıkabilir mi hangi şartlarda sağlık sorunu sebebiyle kocasından izin almadan zaman yolculuğuna çıkabilir. Hastalık tedavisi için izin alıp zaman yolculuğuna çıksa gittiği hekim Mekke de olsa hac zamanını bekleyip hac yapsa haccı geçerli olur mu geri zamanına döndüğünde bir daha hac yapması gerekir mi kocasının izni olmadan hac ettiği için haccı geçersiz olur mu neden nasıl ?

Kanaatim odur ki; bu sorulara cevap vermeden önce, iman ve küfür kavramları ve bunların uygulamaları, kaza ve kader meselesi ve kulların fiillerindeki rolü, kadere etkimiz olabilir mi, seferilik ve kadınlar hakkında uygulamaları, nikah, boşanma ve iddet kavramları ve kadınlar ile erkeklerin birbirleri üzerindeki hakları, kimlere sahabe denir, namaz vakitlerinin ve kıblenin tayini, mucize, keramet ve istidrac kavramları nedir, kıyametin alametleri ve deccal ve dabbet-ul arz kavramları hakkındaki bilgilerimizi tazeler veya yenilersek bize bir bakış açısı kazandırıp sorulara vereceğimiz cevaplar doğru bir zemine oturabilir.

 

 

 

 

 

 

Zaman Yolculuğu Hakkında
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :