Hit (3648) M-2027

Karşılaştırmalı Tarih Tarih Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım

Yazar Adı : İlim Dalı : Tarih
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-07-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Karşılaştırmalı Tarih: Tarih Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım

Comparative History: A New Approach in the History Teaching

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Bu makalenin konusu tarih öğretiminde yeni bir yaklaşım olarak karşılaştırmalı tarih yöntemidir. Karşılaştırmalı tarih farklı toplumlardaki kurumları ve fikirleri analiz eder. Bir karşılaştırmalı çalışma aynı zamanda farklı ülke ya da kentlerdeki bazı kurumları ya da fikirleri inceleyebilir. Aynı ülkede ya da kentte farklı zamanlardaki özellikler de karşılaştırılabilir. Uygarlıklar, kurumlar, toplumsal hareketler, devrimler, ideolojiler, üretim tarzları, kadın hareketleri, milliyetçilik, aydınlanma, azınlıklar, göçmenler vb. bir çok şey karşılaştırmalı tarihin konusudur. Karşılaştırmalı ve disiplinler arası yaklaşım öğrencileri farklı alanlarda çalışmaya ve karşılaştırmalı tezler yazmaya cesaretlendirir.

This paper concerns comparative history as a new approach in the history teaching. Comparative history compares the historical institutions or ideas by seeing how they differ between societies. A comparative study could be some institutions or some ideas in different countries/cities at the same point in time, or at different times in same country/city. Civilisations, institutions, social movements, revolutions, ideologies, mode of productions, women movements, nationalism, enlightenment, minorities, immigrants etc. are all examples of comparative history. Training in comparative and interdisciplinary approach encourages its students to work in variety fields and to write comparative dissertations.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :