Hit (3640) M-2010

Nevruz Bayramı

Yazar Adı : İlim Dalı : Mezhepler Tarihi
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-03-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Nevruz Bayramı

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Bu yazıda, Nevruz bayramının tarihî, dinî temelleri ve Türk Kültürü içindeki birleştirici rolü üzerinde durulmaktadır. Aynı zamanda değişik Türk coğrafyaları ve Türkiye’de Nevruz’un bayram olarak kutlanması, adet ve uygulamaları hakkında bilgilere yer verilmektedir.

In this article,people are informed about the date of Nauruz’ festival, basis principles of religion and its role in Turkish culture. In the same time, there is information about the different geography of Turkey and the celebration of Nauruz as a religious festival and ıts custom and putting into practice.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :