Hit (4231) M-1921

Hikayeye Terminolojik Bir Yaklaşım

Yazar Adı : İlim Dalı : Hikaye
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

“Hikâye”ye Terminolojik Bir Yaklaşım

A Termınologıcal Approach To Story

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Anlatmak, insanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından biridir. Anlatma eylemi sosyal hayatta genel olarak sözlü ve yazılı anlatım olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. Roman, tiyatro, mektup, deneme, gezi yazısı, biyografi, oto-biyografi, hâtıra… insanın anlatma ihtiyacı sonucunda ortaya çıkan edebî türlerden bazılarıdır. Bu edebî türlerden biri de hikâyedir. Hikâye ve türleri, gerek doğuda gerekse batıda çeşitli kelime ve kelime grupları ile karşılanmıştır. Biz bu yazımızda çeşitli anlam katmanları olan hikâye kelimesini, terminolojik bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışacağız.

Narration is one of the outstanding needs of humankind. The activity of narration is encountered in two ways in social life as oral and written narration. Novel, theater, letter, essay, travel critic, biography, autobiography, recollection… are some of the literary types appeared as the result of the need for narration. Story is one of these literary types. Story and its kinds are characterized with different word or words both in the west and east. In this study, we will try to discuss the word story which has various categories in terms of meanings with a terminological approach.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki : http://www.turkishstudies.net/Makaleler/2139751022_29%20TONGA%20Necati.pdf