Hit (3579) M-1729

19. Yüzyılda Antakya İskenderun Bölgesinde Nüfus Hareketliliği

Yazar Adı : İlim Dalı : Tarih
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-02 Güncelleyen : /0000-00-00

19. Yüzyılda Antakya-İskenderun Bölgesinde Nüfus Hareketliliği

Population Movements of Antakya-İskenderun Region in 19th Century

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Osmanlı Devleti’nin güneyinde ticaret ve diğer yol bağlantıları üzerinde bulunan kentlerin gelişimi özellikle ticarî faaliyetlere dayanmaktaydı. Ticarî faaliyetlerin insansız olması elbette düşünülemez. Bu nedenle insanı kayıtlara geçiren en iyi belgeler olan Şer’iyye Sicillerinden hareketle bölgenin insan profilini ortaya koymaya çalışacağız. Ticaret için kısa süreli ya da uzun süreli şehirde yaşamayı tercih eden, memleketini terk edip buraları yurt tutan insan profilleri söz konusu. Bunların yanında savaşlarda ölen, yaralanan, siyasî olaylardan dolayı mekanda ve demografide hareketlilik yaratan insanlar da yerlerini almışlardır sicillerde. Çalışmamızda bu nüfus hareketliliğinden, bu hareketliliğin nedenlerinden bahsedilecektir.

Development of cities which are on trading and other road connection south of The Ottoman Empires of especially depends on trading activities. Certainly, the activities of trading can not be thinking without human being. Because of this reason, we are trying to expose human beings profile of this region according to Kadı Registers which are best record books. For trading in a short time period or long time period in question human profiles who left their homeland and prefer to live in cities. In addition, some people take part in these register that died or wounded in wars, because of political events and demography movement cerate. In this study we mention about population movements and movements reason.
free abortion pill questions about abortion pro life abortion
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :