Hit (3964) M-1721

Georgios Akropolites ve Tarih Adlı Eseri

Yazar Adı : İlim Dalı : Kitap Hakkında
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Georgios Akropolites ve “Tarih” Adlı Eseri

George Akropolites and His Work “The History”

Makale Metni Ek Dosyadadır.

IV. Haçlı Seferi (1204) sonucunda İstanbul’un Latinler tarafından işgal edilerek yağmalanması, Bizans Dünyasında büyük bir değişimin başlamasına neden oldu. İşgalden sonra Bizans İmparatorluğu, yaklaşık 57 yıllık sürgün hayatında, İznik, Trabzon ve Epir’de kurulan yerel 3 hanedanlık ile varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Şehirlerin kraliçesi olarak gördükleri İstanbul’u Latinlere terk etmek zorunda kalan Bizans’ta Roma kimliği ve kurumları zayıflarken, Helen hisleri giderek kuvvetlenmeye başlamıştır. Ortaya çıkan bu yeni durum “Bizans Tarih Yazıcılığı”nı da derinden etkiledi. Makalede, bu dönüşümün bizzat görgü şahidi ve “XIII. yüzyıl Bizans Tarih Yazıcılığı”nın önde gelen isimlerinden biri olan Georgios Akropolites’in biyografisi hakkında bilgi verilecek ve “Tarih (1203–1261)” adlı eseri tanıtılacaktır. Ayrıca eserin ilk 10 bölümü Yunancadan dilimize çevrilecektir.

The capture and sack of Istanbul by the Fourth Crusaders in 1204 ignited a great change in the Byzantine world. In the exile of about 57 years, the Byzantine Empire endeavored to survive as three dynasties centered at Nicaea, Trebizond and Epiros. As the Roman identity and institutions started to weaken when they had to leave “the Queen of the Cities” to the Latins, the Hellenic feelings started to gain in strength. These new circumstances also deeply influenced the Byzantine historiography. Our article will present the biography of Georgios Akropolites, a leading name in the 13th century Byzantine historiography and an eye-witness of the transformation, and his work History (1203-1261). Besides, the first ten chapters of this work will also be translated into Turkish.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :