Hit (4016) M-1720

İngiliz Muhibler Cemiyeti Hakkında Bazı Notlar ve Belgeler

Yazar Adı : İlim Dalı : Tarih
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-01 Güncelleyen : /0000-00-00

İngiliz Muhibler Cemiyeti Hakkında Bazı Notlar ve Belgeler

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Bu çalışmanın amacı İngiliz Muhipler Cemiyeti ile ilgili bazı belgeleri ortaya çıkarmak ve değerlendirmektir. İngiliz Muhipleri Cemiyeti Mütareke Devri'nde Sait Molla tarafından kuruldu. Cemiyetin lideri Sait Molla bütün belediye başkanlıklarına bir telgraf göndererek cemiyetin şubelerinin açılmasını ve İngiliz mandasının istenildiğini hükümete, müttefik temsilciliklerine ve gazetelere telgrafla bildirilmesini istedi. Çünkü, ona göre tek kurtuluş yolu İngiliz mandasının kabulü idi.

The aim of this study is to reveal and evaluate some documents about the English Frendship Association was established by Sait Molla in the period of Mudros Armistice. it was founded in 1919. it's leader, Said Molla, sent e telegraph ali mayoralities and wanted that the Turkish people should establish the branches of that association everywhere, wanted the British Mandate, and sent telegraphs to the Turkish Government in İstanbul, the representatives of Allied Powers and the newspapers. Because, according to Said Molla, the only salvation way was the British mandate. But Said Molla was not supported by the Turkish Government and the Turkish People.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :