Hit (3817) M-1716

Kütüphanelerarası İşbirliği ve Bilgi Kaynaklarının Etkin Kullanımı

Yazar Adı : İlim Dalı : Kütüphanecilik
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Kütüphanelerarası İşbirliği ve Bilgi Kaynaklarının Etkin Kullanımı

Interlibrary Cooperation and Effective Use of Information Sources

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Bir kütüphanenin tek başına bütün bilgi kaynaklarına sahip olması ve bu kaynakları herkesin hizmetine sunması olanaksızdır. Bu bakımdan kütüphaneler belge sağlama ya da kütüphanelerarası ödünç vermede işbirliğine giderek kendi dermelerinde olmayan bilgi kaynaklarına da erişim sağlamaktadırlar. Bu makalede üniversite ve araştırma kütüphanelerinde bulunan basılı süreli yayın dermelerine, elektronik ortamdaki bibliyografik veri tabanlarına ve bilimsel ve teknik süreli yayınların tam metinlerine işbirliği çerçevesinde nasıl erişim sağlanabileceği, bilgi kaynaklarının daha etkin nasıl kullanılabileceği tartışılmakta ve çeşitli örnekler verilmektedir.

No single library can own all the information sources that are available in the world. Therefore libraries try to provide access to the resources of other libraries by developing cooperative schemes such as interlibrary loan and document delivery. We briefly discuss the ways in which university and research libraries can provide access to their periodicals collections, bibliographic databases and the full-texts of scientific and technical journals by means of cooperation and increase the effective use of information sources.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :