Hit (5085) M-130

Azil Meselesi

Yazar Adı : İlim Dalı : Fıkıh
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü : Müstakil
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-07-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Azil Meselesi

Konu ile ilgili Hadis-i Şerifler :

Bir adam Rasulullah’a azil hakkında sordu ve dedi ki “karım süt emziriyor ve ben hamile kalmasını istemiyorum. Nebi (s.a.v) buyurdu ki: “Rahimde takdir edilen olacaktır.” (Nesai)

Hz. Peygamber’in hoş görmediği on davranıştan birisi de “azil” olarak açıklanmıştır. (Nesai-Ebu Davud)

Peygamberimiz’in yanında azil konuşuldu. O şöyle buyurdu: “Sizden biriniz bunu neden yapıyor? Yaratılan hiçbir can yoktur ki Allah onu yaratacak olmasın.” (Ebu Davud)

Cabir dedi ki: “Biz Hz. Peygamber zamanında ve Kur’an inmeye devam ederken azil yapıyorduk.” (Buhari) “Yasaklanan bir şey olsaydı Kur’an yasaklardı.” (Müslim)

“Bu Peygambere ulaştı ama bize yasaklamadı.” (Müslim)

Hz. Peygamber izni olmaksızın hür kadından azil yapmayı yasakladı. (İbn Mace)

Peygamberimize azil hakkında soruldu: “Bu gizli gömmedir.” (Müslim)

Azil hakkında sorulduğunda “Her meni ile çocuk olmaz ki, Allah bir şeyi yaratmak istediğinde ona hiçbir şey mani olmaz.” (Müslim)

Azil hakkında sorulduğunda “Siz bunu yapıyor musunuz, bunu yapmamakla yükümlü değilsiniz, ama biline ki Allah’ın çıkmasını yazdığı kişi mutlaka çıkacaktır.” (Buhari)

İbn Ömer azil yapmaz ve onu mekruh görürdü. (Muvatta)

Sonuç:

Sonuç olarak azil yapmanın haram kılınmadığını, bununla beraber insanın azil yapmakla Allah’ın yaratmayı takdir ettiği bir insanın yaratılmasına engel olamayacağını anlıyoruz.

Demek ki biz azil yapsak da yapmasak da yaratılan mutlaka yaratılacaktır, o halde azil yapmanın bir manası kalmıyor. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz azil yapanları yadırgamış ve Hadis-i Şerifde geçtiği gibi “sizden biriniz bunu neden yapıyor” buyurmuştur.

Azil çocuk olmaması için bir tedbirdir ve tedbir almak esastır diyenlere şaşıyoruz ve diyoruz ki “neyin tedbirini alıyorsun, Peygamberimiz “Çoğalınız, ben sizin çokluğunuz ile diğer ümmetlere övüneceğim” buyurarak Müslümanların çoğalmasına teşvik edecek, biz ise Hz. Peygamber’in teşvik ettiği bir şeye karşı tedbir alacağız, bu tedbir değildir ve tedbirin yeri burası değildir, tedbir bir zarar veya tehlikeden korunmak için alınır ama bir müslümanın dünyaya gelmesi asla bir zara veya tehlike değildir.

Rızkını temin edemem korkusu ise boş bir vesvesedir. Çünkü Allah rızka kefildir, yeter ki biz çalışalım ve Yüce Allah’a hakkıyla tevekkül edelim.

İslam’da aile planlaması diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü mü’min olan geçim ve rızık korkusu çekmez. Çocukların eğitilmesine gelince: Mü’min çocukların terbiyesi için gereken tedbirleri alır. Alınmıyorsa bu o babanın ve eğitim sisteminin hatasıdır. Bu hatanın telafisi “aile planlaması” değil “eğitim planlaması” yapmaktır. Çözüm eğitimdedir, çocukları yok etmekte değil…

Sonuç olarak azil yapmanın haram kılınmadığını, bununla beraber insanın azil yapmakla Allah’ın yaratmayı takdir ettiği bir insanın yaratılmasına engel olamayacağını anlıyoruz.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :