Hit (4481) M-128

Din ve Bilim

Yazar Adı : İlim Dalı : Felsefe
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü : Müstakil
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-07-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Din ve Bilim

İslam karşıtlarının ve düşmanlarının ortaya attığı aslı olmayan bir iddia var. Bu “din bilime karşıdır” şeklindeki iddiadır. Bu asılsız iftira ülkemizde de yayılmış ve ne yazık ki bir çok kişi, meselenin aslını araştırmaya bile lüzum görmeden “din bilime, teknolojiye, gelişmeye karşıdır” diyebilmiştir.

Biz burada din ile bilim ilişkisini anlatacak ve gerçek olanı ortaya çıkaracağız.

Malum Allah-u Teala, var olan, keşfedilen, bilime ve teknolojiye malzeme olan her şeyi yaratmıştır. Hiç Allah-u Teala’nın yarattığı bu şeylere karşı olması düşünülebilir mi? Aklı başında olan insan bunu söyleyebilir veya iddia edebilir mi?

Bakınız Kur’an-ı kerim bizleri, kainata bakmaya, onu incelemeye ve neticede yaratanı bulmaya, Allah’ın gücünü, kudretini, azametini anlamaya çağırır. Kainattan ve yaratılan şeylere ibret nazarıyla bakmaya teşvik eder. Bugünkü tabirle bilimsel gözlem ve araştırmalara davet eder. Kur’an-ı Kerimde ve Peygamberimiz’in hadislerinde ilim öğrenmeye yönelik, bilmeye yönelik ayet ve hadisleri saymakla bitiremeyiz Bir ayetinde şöyle buyurur Yüce Allah: “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayan şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve yerle gök arasında emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara: 164)

İşte dinimiz bize esas yaratanı tanıtır, canlıları, bitkileri, dağları, denizleri, havayı, güneşi, gezegen ve yıldızları ortaya çıkaranı öğretir ve o Yüce yaratana karşı yerine getirmemiz gereken görevleri açıklar.

Demek ki bilim yaratılan şeyleri inceler. Din ise onları yaratanı açıklar. Böylece din ile bilim birbirini tamamlar ve birbiri ile sıkı bir irtibat ve ilişki içerisinde bulunur.

Maddeyi bileceğiz, keşfedeceğiz, madde ve cisimler hakkında inceleme, araştırma yapacağız da tüm bunları yaratanı tanımayacak mıyız? Elbette hakiki yapanı, yaratanı, şu kainattaki mükemmel sistemi düzenleyeni öncelikle bilmemiz icabeder. Yoksa eksik ve yarım bir bilgiye sahip olur ve istenilen sonucu elde edemeyiz. Öyleyse Yaratanı bilmeli, yaratılışın niçin gerçekleştiğini öğrenmeli, sonuçta bir çok yaratığı hizmetimize veren Rabbimize hamd ve şükretmeliyiz.

Ayrıca İslam dini ilerlemeyi isteyen ve yeni gelişmeleri teşvik eden bir dindir. Bizler “İlim Çinde de olsa gidiniz, alınız” meşhur sözünü bilen müslümanlarız. “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” ayetini çağlar ötesinden ilan eden, akıllara hitap eden ve aklın faaliyete geçirilmesine çağıran kutsal Kitabın muhataplarıyız.

Altınçağların müslüman bilginleri, bu ilahi hakikatleri çok iyi özümsemişler. Sadece dini ilimlerde değil; matematik, tıp, fizik, kimya, coğrafya ve astronomi gibi bilim dallarında büyük ilerleme, başarılar elde etmişler ve pek çok buluşa imza atmışlardır.

Netice itibarıyla daha düne kadar sefalet içinde yüzen batıyı bilimin merkezi göstermek, bununla beraber müslümanlardaki acziyet ve zaaflardan kaynaklanan gerilemeyi İslam’a mal etmek en büyük bir gaflet ve iftiradır. İslam’da ilerlemeye, sanayileşmeye, teknolojik gelişmeye yönelik hiçbir engel yoktur. İlme, incelemeye, görmeye ve tefekkür etmeye çağıran, karanlıklardan kurtuluşun çaresinin ilim ve öğrenme olduğunu vurgulayan bir dinde bilime karşı bir tutumun varlığı düşünelemez. Kainatı yaratan ve türlü nimetlerini bize ihsan eden Yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükürler olsun.

İslam karşıtlarının ve düşmanlarının ortaya attığı aslı olmayan bir iddia var. Bu “din bilime karşıdır” şeklindeki iddiadır. Bu asılsız iftira ülkemizde de yayılmış ve ne yazık ki bir çok kişi, meselenin aslını araştırmaya bile lüzum görmeden “din bilime, teknolojiye, gelişmeye karşıdır” diyebilmiştir.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort