Hit (2117) KU-93

Gürün İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphane Türü : Halk Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar : 1847
Ülke / Şehir : Türkiye / Sivas Uzm.Alanları : Felsefe,Matematik,Kelam
Kataloglama Türü : Dewey Sınıflandırma sistemi Çalışma Saatleri :
Ekleyen : /2009-01-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Gürün İlçe Halk Kütüphanesi

İlçede ilk kütüphane 1847 yılında Ahmet Kaşif Efendi tarafından Kaşifiye Kitaplığı adıyla açılmıştır.1927 yılında özel teşebbüsce bir de Türkocağı Kitaplığı kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda iki kitaplık birleştirilerek Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmış ve Gürün Halk kitaplığı sarayı adını almıştır

1973 yılında Kültür Bakanlığı kurulunca kütüphaneler Kültür Bakanlığına bağlanmıştır. Cumhuriyet yıllarında Halkevi Binası olarak yapılan bugünkü kütüphane binası Kültür Bakanlığına tahsis edilerek kütüphaneye dönüşmüştür. Bina Kültür Bakanlığınca tescil edilmiştir.

1995 yılı istatistiğine göre Merkez Kütüphanede 24.513 adet kitap mevcuttur. Bu kitapların 874 adedi eski harflerle basılmış, 78 adet el yazması kitap Kültür Bakanlığı'nın emirleri ile 1992 yılında Ankara Milli Kütüphaneye devredilmiştir. Devredilen kitaplar arasında Gürün Fevziye Medresesinin ilk müderrisi ve Gürün’ün ilk Müftüsü Hacı İsmail Efendi’nin "Meracel Bahreyn" adındaki el yazması eser ile, Gürünlü Osman’ın yazmış olduğu El yazması Kur’an-ı Kerimde bulunmaktadır. Gürün Kütüphanesinin el yazması ve eski eser bakımından bütün değerli kitapları götürülmüştür. Ve kütüphane bu yönüyle zayıf duruma gelmiştir.

Osman Canbay adındaki eski Gürün vaizi (1890/1980) dağılmış olan kitapları örneğin, Feyruz Abadi’nin "Kamus-u", Cenanizade’nin (Asım) tercemesi olan Okyanus ciltlerini, Mısır taş basması "Muhammediye" ve el yazması "Marifetname"yi v.b. tüm kitapların bu binada toplanmasını sağlayarak halkın hizmetine verilmesini sağlamıştır.

Kütüphaneye 65 adet süreli yayın gelmektedir.

Kitap Adedi : 0
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 8
Koleksiyon Adedi : 24.513
Adres : Ulu Camii Karşısı, Pınarönü Mah. Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Gürün/Sivas
Telefon : 0346 715 13 60
Faks :
Web :
E-Posta :