Hit (2941) KU-63

Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi

Kütüphane Türü : Halk Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar : 1727
Ülke / Şehir : Türkiye / Nevşehir Uzm.Alanları : Felsefe,Matematik,Kelam
Kataloglama Türü : Dewey Sınıflandırma sistemi Çalışma Saatleri :
Ekleyen : /2009-01-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi

1727 yılında Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan medresede kurulmuştur.

İl Halk Kütüphanesi 1987 yılında yeni yapılan Kültür Sitesine taşınmıştır. Bu kütüphanenin Eski Eserler Bölümü de ilk yerinde İl Halk Kütüphanesi'nin bir şubesi olarak hizmete devam etmektedir.

Kütüphanede bulunan yazma eserler toplamı 562'dir. Bu eserlerin 510'u Arapça, 41'i Türkçe, 11'i Farsçadır.

Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi'nin taş basma fihristi: Kütüphaneler Müfettişi Abdurrahman Nacim Efendi (? – 1312/1895) tarafından 1279/1863 yılında hazırlanmış ve taşbaskısı olarak basılmıştır. Damat İbrahim Paşa Kütüphanesi'nde bulunan 1.252 adet kitabın ismi, müellifi, cildi, varak ve satır adedi, kâtib-i hat ve tarihi ve dili hakkında ma'lumat verilmektedir.

Kitap Adedi : 562
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 8
Koleksiyon Adedi : 1.252
Adres : Cami-i Geçit Cad. Cami-i Kebir Cad. No:60 Nevşehir
Telefon : 0384 213 12 46
Faks :
Web :
E-Posta :