Hit (3631) KU-55

Çanakkale Arkeoloji Müzesi

Kütüphane Türü : Yazma,Halk Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar : 1911
Ülke / Şehir : Türkiye / Çanakkale Uzm.Alanları : Felsefe,Feraiz
Kataloglama Türü : Dewey Sınıflandırma sistemi Çalışma Saatleri : Pazartesi dışında her gün 08.30-17.30 saatleri ara
Ekleyen : /2009-01-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Çanakkale Arkeoloji Müzesi

Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nin başlangıcı 1911 yılına kadar inmektedir. Bu yıllarda çevreden toplanan eserler Çanakkale Ortaokulunda depolanmaya başlamış, daha sonra bunlar Çarşı Mahallesi’ndeki 1936 yılında onarılan bir kilisede bir araya getirilmiştir. Müze memurluğu olarak hizmet gören bu müze 1936 yılında ziyarete açılmıştır. Bundan sonra yeniden düzenlenmiş ve 30 Ağustos 1961 tarihinde, daha sonra da Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde yapılan yeni müze binasına taşınarak 1984 yılında ziyarete açılmıştır.

Müzede bulunan

Arkeolojik Eser: 11905

Sikke: 20747

Etnografik: 3042
Yazma eserler sayısı 14'dür. Bu eserlerin 9'u Türkçe, 5'i Arapçadır.


Müze Teşhir Salonu:
Girişte yer alan 1. Salon: Bu bölümde Çanakkale yöresinde bulunan antik yerleşim yerlerini gösteren büyük boy duvar panosu ile Troia antik kentinin yerleşim katlarını gösterir ışıklı pano bulunmaktadır. Ayrıca Çanakkale yöresinde 17. yüzyıl sonlarıyla 20. yüzyıl başları arasında üretilmiş olan Çanakkale seramiklerinden, geç döneme giren 19. ve 20. yüzyıl seramik örnekleri sergilenmektedir. Osmanlı devletinin en önemli bir seramik üretim merkezi olan Çanakkale ismini de burada üretilen ve dışarıya satılan çanak çömleklerinden almıştır. Seramiklerde iri gözenekli kırmızı, nadiren de bej renkli hamur kullanılmıştır. Form olarak testi, kâse, tabak, şekerlik gibi örnekler bu bölümde sergilenmekte olup bezeme tarzı olarak koyu kahverengi, yeşil sırlı monokrom örnekler yanında sarı, yeşil, kahverengi renklerin karıştırılması ile elde edilmiş sıraltı teknikli örnekler de mevcuttur.
Salonun bir köşesinde Çanakkale'de eski bir konakta kullanılmış olan ve 19. yüzyılın ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden olan konsollar bulunmaktadır. Konsollardaki insan figürleri aynı zamanda yüzyılının plastik sanatını da yansıtmaktadır.
Salonda ayrıca Troas bölgesi antik kentlerinden ve Mysia bölgesindeki Kyzikos'tan gelmiş mezar stelleri ve ostothekler sergilenmektedir. Steller Hellenistik ve Roma dönemlerine ait olup konu olarak cenaze ziyafetli, veda sahneli, at üzerinde heros ve at yanında heros gibi döneminin sevilen konuları betimlenmiştir. Antik Dönem ölü gömme geleneklerinden biri olan bu gömme biçimi, ölünün kremasyon sonrasında arta kalan kemiklerinin ve ölü hediyelerinin ostothek denilen küçük taş lahitlere konulmasıyla oluyordu.
2. Salon: Çanakkale Müzesi'nin en eski koleksiyonlarının ve Troia eserlerinin sergilendiği salondur. Salonda bulunan vitrinlerde fosiller, Yontma Taş Çağı baltaları, Beşige Tepe prehistorik buluntuları ile Troia tabakalarına ait eserler sergilenmektedir. Troia kazısı 1870'te başlamış ve zaman zaman kesintiye uğramasına karşın halen devam eden bir kazıdır. Höyük M.Ö. 3000- M.S. 500 yılları arasına tarihlenen 9 yerleşim katından oluşur. Salonda Troia yerleşim katlarına ait buluntular Troia-I, Troia-II, Troia-III-IV-V, Troia-VI-VII, Troia- VIII-IX vitrinlerinde sergilenmektedir. Bu tabakalardan çıkarılmış günlük kullanım kapları, gri monokrom kaplar, Myken seramikleri, Depas amphikypelon'lar, Buckel seramik olarak adlandırılan seramikler, kaya kristalinden aslanbaşı, amulet, idoller yanında, bronz ve fildişi eserler Troia kentinin antik dönemlerdeki sanat ürünlerini yansıttığı gibi, günlük hayat ve dinsel yaşantıları hakkında da bilgi vermektedir.
3. Salon: Bu salonda bulunan vitrinlerde Çan ve Yenice tümülüslerinde bulunan Hellenistik Dönem eserleri ile M.Ö. 7-2. yüzyıla ait Bozcaada nekropol buluntuları sergilenmektedir. Bozcaada (Tenedos) nekropol kazıları 1959, 1969, 1990, 1991, 1992 yıllarında yapılmıştır. Ve bu kazılarda 51 mezar ve konteksler içindeki tek renkli gri ve Korinth seramiklerinin bir arada bulunduğu konteksler ayrı bir önem taşımaktadır. Çoğunlukla Attika ve Korinth ithal keramiklerinin yanı sıra, Aiolis bölgesinin kendine özgü gri monokrom renkli seramikleri türünün en güzel örnekleridir. Mezarlarda ithal keramiklerin yoğunluğu adanın antik dönemde deniz ticaretinde önemli limanlardan biri olduğunun kanıtıdır. Bunların yanı sıra zengin terracotta figürinler, Attika keramiklerinin çeşitliliği ve kalitesi bakımından ayrıca önem taşımaktadır. Teşhirde bunlardan örnekler bulunmaktadır.
4.Salon: Bu salonda bulunan vitrinler Dardanos tümülüsü (M.Ö. 6-2. yy.) buluntularına ayrılmıştır. Dardanos tümülüsü Çanakkale'nin 11 km güney batısında bir sırt üzerinde kurulu olduğu bilinen antik Dardanos şehrinin kuzeyindeki bir tepededir. Tepenin 1959 yılında kazılmasıyla mezara girilmiştir. Mezar anıtı salonun duvarlarında bulunan ışıklı panolarda da görüleceği üzere koridor, ön oda, esas mezar odasından ibarettir. Mezar bir aile mezarıdır, bunun Klasik, Hellenistik ve Roma dönemlerinde kullanıldığı buluntulardan anlaşılmaktadır. Buluntular arasında sergilenmekte olan yazılı bronz kremasyon kapları, takılar, gemmalar, altın yüzükler, çelenk ve diademler, kandiller, tekstil parçaları, sandaletler, ahşap eşyalar ve kline parçaları bulunmaktadır. Bu salonun en güzel eseri dönem Knidos Aphrodite'sinin bir taşra kopyası olan pişmiş toprak Aphrodite heykelciğidir. Dünya arkeoloji literatürüne Dardanos Aphrodite'si olarak girmiş olan bu heykelcik orijinaline en çok benzeyen kopyalardan biridir. Ayrıca Aphrodite'nin dışında benzerleri Myrina'da bulunmuş olan M.Ö. 2. yüzyıl Eros figürinlerinden oluşan bir grup da bu tümülüsün buluntuları arasındadır.
5.Salon: Assos (Behramkale) ve Gülpınar (Apollon Smintheion Kutsal Alanı) kazılarından gelen eserler ile, seçkin sikke örnekleri ve cam eserler sergilenmektedir.

Ayvacık'a 17 km. uzaklıktaki Behramkale Köyü son yıllarda artan turizm hareketliliğinin yanı sıra, M.Ö. 8. yüzyıldan Osmanlı Dönemine kadar kesintisiz bir yerleşim gösteren Assos antik kentiyle de tanınmaktadır. Antik kentte 1881-1883 yılları arasında yapılan ilk çalışmalardan sonra, kazılar 1980'den beri kesintisiz olarak sürmektedir. Assos'un M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen Athena tapınağı ve M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen surları dışında son yıllarda kazılarda ortaya çıkartılmış antik nekropolü de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Nekropol kazılarından yoğun olarak arkeolojik buluntular gelmektedir. Assos teşhirimizde bu nekropol'den gelmiş ağızları küçük keselerle kapatılmış kremasyon kapları, çok değişik pozisyonlarla hareketlendirilmiş olan terracotta figürinler Çanakkale Arkeoloji Müzesi'nin en ilgi çekici eserleri arasındadır. Assos vitrinlerinde bu orijinal figürinlerin yanı sıra Attika ve Korinth seramikleri, Fenike camları da sergilenmektedir.

Gülpınar- Smintheion teşhirinde ise Ayvacık İlçesi, Gülpınar Köyü sınırları içerisinde bulunan Apollon Smintheion kutsal alanının çevresinde yapılan kazılardan çıkarılmış cam unguentariumlar ile Dardanos nekropol kazısında bulunan altın boncuk ve çiçek aplikler, terracotta figürinler ve kemik aletler sergilenmektedir. Roma Dönemi Aleksandria Troas Kenti'nin kehanet ve kül merkezi olan Apollon-Smintheion Tapınağı aynı zamanda kutsal bir taş yolla bu kente bağlanıyordu. Troas bölgesinin tek kült merkezi olan bu tapınakta bölgenin birçok antik kentinin ve insanının kaderi tespit edilmiştir. Kazılarda tapınağı ait kehanet buluntuları henüz bulunmamışsa da, çıkan küçük buluntuların çeşitliliği ve zenginliği tapınağın Troas bölgesinden birçok insan tarafından ziyaret edilmiş olduğunun kanıtlarıdır.

Frank Calvert koleksiyonu

Troia antik kenti buluntuları

Beşiktepe’den çıkarılan Prehistorik buluntular

Helenistik ve Roma dönemlerine ait buluntular

Troias ve Mysia bölgesi antik kentlerinden getirilen mezar stelleri ve ostothekler

Çan ve Yenice tümülüslerindeki MÖ.VII.-II.yüzyıla ait eserler

Bozcaada (Tenedos) nekropolü

Dardanos tümülüsü (MÖ.VI.-II.yüzyıl) buluntuları Kyzikos mezar stelleri

Knidos Aphrodites’in kopyası

Assos (Behramkale) ve Gülpınar (Apollon Sminthion Kutsal Alanı) kazılarından çıkarılan eserler

Attika, Aiolis ve Korinth keramikleri

XIX.XX.yüzyıl Çanakkale seramikleri

Cam eserler ile çeşitli dönemlere ait sikkeler

Prehistorik devir fosilleri

El baltaları

İdoller

Ok uçları

Helenistik ve Roma dönemlerine ait eserlerden oluşan Calvert’in koleksiyonu olarak tanınan grup

Troias

Beşiktepe kazılarından çıkan buluntular

Aynalar

Bilezikler

Buhurdanlar

İğneler

Çeşitli süs eşyaları

Tıp aletleri

Aşağıçavuş tümülüsünde bulunan Helenistik döneme ait heykeller

Vazolar

Cam şişeler

Altın takılar

Assos (Behramkale) kazılarından çıkan buluntular

Mermer büstler

Grek, Roma, Lydia ve Bizans dönemine ait elektronlar

Altın, gümüş, bronz sikkeler ile İslami dönem sikkeleri

İskeletler

İpek kumaş parçaları

Sepetler

Müzik aletleri

Kül kapları

Kandiller

Figürinler

Amphoralar

Cam eşyalar

Altın süs eşyaları

Diademler

Gölpınar kazısında bulunan mermer heykel ve parçaları

Fildişi eserleri

Kemik taraklar ve ağızlıklar ile amphoralar

Mermer kitabeler

Perseus heykeli

Çeşitli lahitler

Sütunlar, sütun başlıkları ve büyük boyutlu heykeller

Kitap Adedi : 14
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 8
Koleksiyon Adedi :
Adres : Barbaros Mah. Atatürk Cad. Çanakkale
Telefon : 0286 217 65 65
0286 217 67 40
Faks : 0286 217 11 05
Web :
E-Posta : canakkalemuze@kulturturizm.gov.tr
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort