Hit (2382) KU-43

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri

Kütüphane Türü : Yazma Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Türkiye / İstanbul Uzm.Alanları : Felsefe,Matematik
Kataloglama Türü : Dewey Sınıflandırma sistemi Çalışma Saatleri : Hafta içi 09.00-19.00,
Cumartesi 09.00-17.00 sa
Ekleyen : /2009-01-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri

Gelişmiş bir devlet sistemine sahip bulunan Osmanlı, ileri bir arşiv geleneğine de sahiptir.

İstanbul`un fethinden sonra Yedikule, devletin hazineleriyle birlikte, evrakının da saklandığı bir yer olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yedikule`den sonra ise bu evraklar Topkapı Saray`ındaki Hazine-i Amire ve Enderun-ı Hümayun`a nakledilmiştir.

Modern anlamda arşivciliğe atılan ilk adım 1845 yılındadır. Bu dönemde muhafaza edilen evraklar tasnif edilmeye başlanmıştır. 1846 yılında ise bu evrakların tasnifi için Hazine-i Evrak adı verilen yeni bir teşkilat kurulmuş; ayrıca bu iş için yeni bir binanın inşa edilmesi kararlaştırılmıştır.

Hazine-i Evrak, Cumhuriyetin ilanından sonra Başbakanlığa bağlandı.

1984 yılında yine Başbakanlığa bağlı olarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruldu ve Osmanlı Arşivleri bu müdürlüğün yönetimine geçti.

Bugün Osmanlı Arşivi geniş ve uzman kadrosuyla tasnif faaliyetlerine devam etmektedir. Aynı zamanda tasnif edilen belgeler araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Kitap Adedi : 0
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 8
Koleksiyon Adedi :
Adres : Ticarethane Sk. No: 12, 34410 Sultanahmet/İstanbul
Telefon : 0212 513 88 70-72(Santral,3 hat)
0212 440 30 00
Faks : 0212 511 75 86
Web : http://www.devletarsivleri.gov.tr/source.cms4/index.asp?wslt=devletarsivleri.gov.tr.ce
E-Posta : osmanli@basbakanlik.gov.tr