Hit (3531) KU-36

Aysın Rafet Ataç Kütüphanesi

Kütüphane Türü : Halk,Şahıs Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar : 2001-05-17
Ülke / Şehir : Türkiye / İstanbul Uzm.Alanları : Matematik,Kelam
Kataloglama Türü : Dewey Sınıflandırma sistemi Çalışma Saatleri :
Ekleyen : /2009-01-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Aysın-Rafet Ataç Kütüphanesi

Kütüphane Rafet Ataç tarafından 17 Mayıs 2001 tarihinde kurulmuştur.

Rafet Ataç tüm yaşamı boyunca biriktirip muhafaza ettiği kitaplarını ve aynı zamanda hukuk bürosu olan ofisinin 200 metrekarelik bir katını kütüphane olarak tahsis etmiş ve kullanıcıların yararına sunmuştur.

Amacı her kesimden kullanıcıya hizmet vermek olan kütüphanenin 20 kişilik okuma salonu bulunmaktadır ve kullanıcıların yararına ayrılmış bilgisayarlardan her türlü istifade ve internet hizmeti sağlanmaktadır.

Kütüphane tarih, edebiyat, sanat ve hukuk konuları ağırlıklı olmak üzere 30.000’e yakın kaynak içermektedir. Hukuk kitapları ayrı bir bölümde düzenlenerek ve sınıflandırılarak daha kolay erişim imkanı sağlanmıştır.

Yine kütüphane, aralarında National Geographic, Toplumsal Tarih, Bütün Dünya, Sanat Dünyamız, Kitaplık, Cogito, Atlas, İstanbul gibi pek çok dergiyi güncel olarak takip etmektedir. Ayrıca Türk Tarih Kurumu’nun Belgeler ve Belleten dizini ilk sayısından itibaren eksiksiz olarak Kütüphanede mevcuttur.

Hayat Mecmuası, Kadınca, Erkekçe, Yıllar Boyu Tarih, Kubbealtı Akademi, Tarih ve Toplum, Belgelerle Türk Tarihi ... gibi yayın hayatını artık sürdürmeyen pek çok dergi ve mecmuanın da muhtelif sayıları kaynaklar arasındadır.

Ayrıca kütüphanenin koleksiyonu büyümeye devam etmektedir. Yapı Kredi Yayınları, İş-Kültür Yayınları, Türk Tarih Kurumu Yayınları ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları düzenli olarak takip edilmekte ve bunlardan başka her çıkan yeni kaynak kütüphaneye katılmaktadır.

Kütüphane Yordam 2001 Kütüphane Bilgi-Belge Otomasyonu ile kaynaklarını elektronik ortama aktarmış ve okuyucu taramasına sunmuştur. Bu sayede kullanıcılar aradıkları bir esere kütüphaneden veya internet üzerinden tarama yaparak en etkili ve hızlı bir biçimde erişme imkanına sahiptir.

Kitap Adedi : 0
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 8
Koleksiyon Adedi : 30.000
Adres : Abide-i Hürriyet Cad. Arpa Suyu Sk. Ataçhan No:6/A, 34381 Osmanbey/İstanbul
Telefon : 0212 219 01 93
Faks :
Web : http://www.atackutup.com/
E-Posta : vakif@atackutup.com