Hit (2035) KU-2

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi

Kütüphane Türü : Yazma Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar : 1781
Ülke / Şehir : Türkiye / İstanbul Uzm.Alanları : Felsefe
Kataloglama Türü : Çalışma Saatleri :
Ekleyen : /2009-01-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi

Tersane Emini Hacı Selim Ağa tarafından 1781 yılında yaptırılan kütüphane binasında kurulmuştur.

Hacı Selim Ağa, kurduğu kütüphaneye 1281 kitap vakfetmiştir. Cumhuriyet’in ilanından ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkışından sonra Üsküdar civarındaki cami, tekke, zaviye gibi yerlerde bulunan eserler de bu kütüphaneye nakledilmiş ve daha sonra kütüphaneye bağışlanan kitaplarla zenginleşmiştir.

Gümüş Valide Sultan, Efgani Ali Haydar Efendi, Haşim Paşa, Hüseyin Kazım Bey, İhsan Mahvi Balkır koleksiyonları 1955 yılında Süleymaniye Kütüphanesine nakledilmiştir.

Halen bu kütüphanede bulunan koleksiyonlar ise şunlardır; Hacı Selim Ağa, Kemankeş Emir Hoca , Nur Banu Sultan (Valide-i Atik), Yakup Ağa , Şeyh Aziz Mahmud Hüdai Efendi.

Hacı Selim Ağa kütüphanesi Süleymaniye Kütüphanesine bağlı olarak hizmet vermektedir.

Kütüphanede bulunan yazma eserler toplamı 2952’dir. Bu eserlerin 2226’sı Arapça, 595’i Türkçe, 131’i de Farsçadır.

Hacı Selim Ağa

Kemankeş Emir Hoca

Nur Banu Sultan (Valide-i Atik)

Yakup Ağa

Şeyh Aziz Mahmud Hüdai Efendi

Kitap Adedi : 2952
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 8
Koleksiyon Adedi :
Adres : Selami Ali Efendi cad. No 17 Üsküdar -İstanbul
Telefon : 0 216 341 06 04
Faks :
Web :
E-Posta :