Hit (2652) KU-118

İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi

Kütüphane Türü : Üniversite Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar : 2002
Ülke / Şehir : Türkiye / İzmir Uzm.Alanları : Matematik,Kelam
Kataloglama Türü : Library of congre classificiation ( kongre sınıflandırma sistemi ) Çalışma Saatleri : Akademik Yıl İçinde Hafta içi: 08:30-22:00, Cumart
Ekleyen : /2014-09-27 Güncelleyen : /0000-00-00

İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi

Kütüphane 2002 yılı içinde Üniversitenin kuruluşuna paralel olarak akademik personelin, öğrencilerin ve araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve araştırma hayatına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

2004 yılında British Council Kütüphanesi ile birleşerek üniversite dışından gelecek kullanıcılara da fiziki ve fiili olarak çağdaş İngiltere’nin ve İngiliz dili ve öğretiminin yansıması için İngilizce kütüphane hizmetlerinin verilmesi üzerine yeniden yapılanmıştır.

Kütüphanede 196 adet internet erişim portu, 23 adet internete bağlı bilgisayar ve 2 adetkatalog tarama terminali bulunmaktadır.

Kütüphane koleksiyonunda kitap, süreli yayın, multi media CD-ROM, DVD, müzik CD’si, videokaset, ses kaseti ve online veritabanları bulunmakta ve otomasyon sistemi olarak “Yordam 2001 Kütüphane ve Bilgi-Belge Hizmetleri Otomasyon Sistemi” kullanılmaktadır.

Sistemin bir parçası olarak online katalog, kullanıcıya internet üzerinden tarama yapma olanağı sunmaktadır.

Kütüphanede, aynı konulardaki yayınları bir araya getirmeyi amaçlayan ve akademik kurumların en çok tercih ettiği “Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi kullanılmaktadır.

Kitap Adedi : 0
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 13
Koleksiyon Adedi :
Adres : İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü, Sakarya Cad. No: 156 Balçova/İZMİR-35330
Telefon : 0232 48 88 388 - 488 83 89
Faks : 0232 488 84 04
Web : http://kutuphane.izmirekonomi.edu.tr
E-Posta : library@izmirekonomi.edu.tr