Hit (3033) KU-113

Sakarya İl Halk Kütüphanesi

Kütüphane Türü : Halk Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar : 1958-10-20
Ülke / Şehir : Türkiye / Sakarya Uzm.Alanları : Kelam
Kataloglama Türü : Çalışma Saatleri : Pzt - Cts günleri Sabah: 08.00-12.00, Öğle: 13.00-
Ekleyen : /2010-01-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Sakarya İl Halk Kütüphanesi

Adapazarı'nın 1954 yılında il oluşundan sonra, halkın genel isteği üzerine yeni ilde "Umumi Kütüphane" açılması görüşünün benimsenmesi ile 5 Ocak 1958 tarihinde, devrin Sakarya Valisi Nazım Öner'in çabaları sonucunda "Sakarya Umumi Kütüphanesi" adı altında bir kütüphane kurulmasına karar verilmiştir.
Kapanan Halkevinin 1260 kitabı devredilerek 20 Ekim 1958 tarihinde dönemin Halk Eğitim Müdürü Talât Tarkan'ın katkıları ile "Sakarya Umumi Kütüphanesi" Adapazarı'nda park içindeki eski Posta İdaresi binasında hizmete açılmıştır.

"Sakarya Umumi Kütüphanesi" uzun süre bu binada hizmet vermiştir.
Şehrin artan nüfusu karşısında mevcut kütüphane binasının yetersiz kaldığı görülerek yeni bir bina arayışı içine girilmiştir.

1973 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yılı olması dolayısıyla ihtiyaç duyulan kütüphane binası Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi içinde Halk ve Çocuk Kütüphanesi olarak Devlet Planlama Teşkilatı tarafından uygun görülmüştür.

Yeni kütüphane binası inşaatı 2 Kasım 1976 yılında başlamıştır.

Eski binanın durumu göz önüne alınarak inşaatın tamamlanması beklenilmeden 28 Kasım 1979 tarihinde bu günkü mevcut binaya taşınılarak hizmete burada devam edilmiştir.
Sakarya İl Halk Kütüphanesi günümüzde kullanılan binası tam olarak 17 Nisan 1980 tarihinde bitirilmiştir.

İdari Birimler
1. Müdüriyet
2. Yazı İşleri Birimi
3. Muhasebe Birimi
4. Destek Birimi

--- Kullanıcı ve Teknik Hizmetler
1. Araştırma ve Başvuru Kaynakları Birimi
2. Okuma ve Ödünç Verme Birimi
3. Okul Öncesi ve Çocuk Birimi
4. Süreli Yayınlar Birimi
5. İnternet Erişim Merkezi Birimi

Bölümler
1. Sergi Odası Bölümü
2. Çok Amaçlı Etkinlikler Bölümü (Prestij)
3. Çalışma Odası Bölümü
4. Özel Kaynaklar Dermesi Bölümü
.. - Atatürk Kitaplığı
.. - Eski Yazı Basma Eserler Kitaplığı
.. - Sakarya Kitaplığı
.. - Çizgi Roman Kitaplığı

Kitap Adedi : 0
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 8
Koleksiyon Adedi :
Adres : Cumhuriyet Mah. Dr. Kamil Sok. No 38, 54100 Adapazarı/SAKARYA
Telefon : 0264 277 36 69
Faks : 0264 277 36 70
Web : http://kutuphane54.blogspot.com/2009/04/baglant-halk-kutuphaneleri.html
E-Posta : kutuphane54@kulturturizm.gov.tr