Hit (5261) KU-103

Diyanet İşleri Başkanlığı Kocatepe Kütüphanesi

Kütüphane Türü : Yazma,Matbu,Halk,İhtisas Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Türkiye / Ankara Uzm.Alanları : Felsefe,Matematik,Kelam
Kataloglama Türü : Dewey Sınıflandırma sistemi Çalışma Saatleri : Hafta içi her gün, Cumartesi günleri de dahil olma
Ekleyen : /2009-01-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Diyanet İşleri Başkanlığı Kocatepe Kütüphanesi

Başkanlık kütüphanelerinin kuruluş amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumu din konusunda aydınlatma amacına yönelik olarak Başkanlık mensupları ve araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalara bilgi, belge, kitap, makale ve doküman desteği sağlamak, okuyucuların doğru, güvenilir ve güncel dini bilgilere ulaşmasını temin etmektir. Kütüphane kurum, ihtisas ve halk kütüphanesi işlevlerini görebilecek nitelik ve donanıma sahiptir.

Kütüphanede yaklaşık 19.000 cilt kitap bulunmaktadır. El yazması ve nadir eserlerin kataloglama-sınıflama işlemleri tamamlanmış olup, 2007 yılında yapılan çalışmalar neticesinde bu eserlerin tamamı dijital ortama aktarılmıştır. Bu eserlerin künyelerine web üzerinden erişim sağlanmakta olup, eser görüntülerine ise Başkanlık Merkezi'nden erişilebilmektedir.

Matbu eserler, yazma ve nadir eserler, süreli yayınlar ve resmi yayınlar olmak üzere dört farklı yayın türü bulunmaktadır. Bu yayınların çoğunluğu dini, tarihi ve kültürel içerikli olup, dili Türkçe, Arapça ve Osmanlıca’dır.

Süreli yayın koleksiyonu geriye dönük yapılan çalışmalar sonucunda güncellenerek genelde dini, tarihi ve kültürel içerikli olmak üzere 1.250 ciltten oluşmaktadır. Ayrıca Darü'l-Fünun, Sebilü'r-Reşad, Sırat-ı Müstakım, Beyanü'l-Hak, Ceride-i İlmiyye vb. gibi nadir koleksiyonlar dijital ortamda da hizmete sunulmuştur. Bu eserlerin künyelerine web üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Kütüphanede “Kapalı Raf Sistemi” uygulanmaktadır. Sınıflama Sistemi olarak; dini konularda Dewey Onlu Sınıflama sisteminin 15. basımı, diğer konularda ise 20. basımı uygulanmaktadır. Kataloglama da Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları II (A.A.C.R.II)’nin sadeleştirilmiş şekli uygulanmaktadır. Kütüphanede “Açık Raf Sistemine” geçme alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Merkez ve Kocatepe kütüphanelerinde yer alan özellikle dini içerikli başvuru kaynakları açık raf sistemine göre düzenlenmiştir. Kütüphanede eserlere bilgisayar aracılığıyla altı yoldan erişim sağlanmaktadır.

Kütüphanede “Kitap Güvenlik Sistemi” uygulanmakta olup, barkod uygulama çalışmaları da tamamlanmıştır.

Kurum içindeki okuyuculara 15 günlük süre içinde geri alınmak ve miktarı üçü geçmemek üzere referans kitaplar dışındaki tüm eserlerimiz ödünç verilmektedir. Kurum dışındaki araştırmacılara ise referans göstermek şartı ile 15 günlük süre ile ödünç kitap verilmektedir.

İsteyen bütün okuyuculara el yazması ve nadir eserler hariç, bütün eserlerden fotokopi çekme imkanı sağlanmaktadır.

Kitap Adedi : 0
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 8
Koleksiyon Adedi : 19.000
Adres : Kocatepe Doktor Mediha Eldem Sokak, No: 85, 06640, Kocatepe
Telefon : 0 312 417 66 18
0 312 417 12 35 / 534
Faks :
Web : http://kutuphane.diyanet.gov.tr/
E-Posta : kutuphane@diyanet.gov.tr