Hit (3015) KUR-243

Medresetül Vaizin

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye / İstanbul Özellik :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-01-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Medresetü'l- Vâızîn

Bu medrese, 6 Subat 1912 tarihli bir nizamnâmeye göre "Ahkâm-i âliye-i Kur'aniyye ve Sünnet-i seniyye-i Nebeviyye dairesinde mevâizi, hasene-i ictimaiyye icrasiyla din-i mübin-i İslâm'in, müessis-i medeniyet ve fazilet oldugunu cihan-i insaniyete nesr edebilecek erbâb-i kemâl-i yetistirmek maksadiyla" açilmisti.

Kurulus gayesinden de anlasilacagi gibi medrese, adeta İslâm tebligcilerini (misyoner) yetistirmek için kurulmustur.

Üç siniftan meydana gelen medresenin her sinifinda okutulacak olan dersler, ögrencilerin hem dinî hem de kültürel seviyelerinin yüksek olmasina yardimci olacak derslerdi.

nıflara göre ders dağıtım cetveli.

Birinci Sınıf:

Hadis,

Kelâm,

Fikih,

Siyer-i Nebi,

Târih-i Islâm,

Hitabet ve Mev'iza,

Edebiyat-i Osmaniye,

Edebiyat-i Farisiyye,

Edebiyat-i Arabiyye,

Tarih-i Umumi,

Tarih-i Osmanî,

Cografya-yi Osmanî ve

Islâmî, Cografya-yi Umumi,

Hesap,

Hendese,

Terbiye-i Bedeniyye (Beden Egitimi).

İkinci Sınıf:

Tefsir,

Hadis,

Kelâm,

Fikih,

Usûl-i Fikih,

Hitabet ve Mev'iza,

Edebiyat-i Arabiyye,

Edebiyat-i Farisiyye,

Edebiyat-i Osmaniyye,

Tarih-i Umumi,

Tarih-i Osmaniyye,

Siyer-i Nebi ve Tarih-i Islâm,

Cebir,

Hikmet-i Tabiiyye,

Malumat-i Hukukiyye,

Terbiye-i Bedeniyye.

Üçüncü Sınıf:

Tefsir,

Hadis,

Kelâm,

Fikih,

Usûl-i Fikih,

Felsefe,

Hitabet ve Mev'iza,

Edebiyat-i Arabiyye,

Edebiyat-i Farisiyye,

Edebiyat-i Osmaniyye,

Tarih-i Edyan (Dinler Tarihi),

Hey'et (Astronomi),

Hifzissihha (Saglik bilgisi),

Kimya,

Hikmet-i Tabiiyye,

Terbiye-i Bedeniyye.

Adres :
Web :