Hit (2474) KUR-1948

Milli Güvenlik Akademisi (MGA)

Kurum Türü : Yüksekokullar Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar : 1905-05-05
Ülke / Şehir : Türkiye / Ankara Özellik : Askeri Kurum
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-09-10 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-09-10

Milli Güvenlik Akademisi (MGA)
Harp Akademileri Komutanlığı'na bağlı olarak lisans üstü eğitim veren kurumdur


1952 yılında 'Milli Savunma Akademisi' adı altında kurulan kurum yılda bir dönem olarak ve çoğunlukla 6 aylık dönemler halinde 1980 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü.
27 Şubat 1997 tarihinden itibaren ise İstanbul'dan Ankara'ya taşınarak halen MGK Genel Sekreterliği binasında öğrenimine devam ediyor.(Eskişehir yolunda bulunan Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliğibinasının son iki katı milli güvenlik akademisi'ne ayrılmıştır.)

Eğitim ve öğretimin amacı "öğretime katılan Silahlı Kuvvetler mensupları ile kamu yönetiminde görevli üst kademe yöneticilerine Milli Güvenlik konularında bilgi ve planlama becerisi kazandırmak; asker ve sivil müdavimler arasındaki koordinasyon ve işbirliği ruhunu pekiştirmek" şeklinde özetleniyor.

tsk sitesine göre:
"milli güvenlik akademisinde; devletin milli güvenliğini, milli güvenlik politikasını ilgilendiren ve etkileyen konularda beş ay süreyle en yüksek düzeyde eğitim-öğretim yapılmaktadır.
bu akademide; general/amiral, albay ve yarbay rütbesindeki subaylar ile yüksek okul mezunu müsteşar, müsteşar yardımcısı, büyükelçi, elçi, kaymakam, genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölge müdürü, işletme müdürü, daire başkanı ve emsali görevlerde bulunan veya bu görevlere atanmaya aday olan, en az bir yabancı dil bilen yöneticiler eğitim görmektedir.
"

mezunları arasında Genelkurmay Başkanlığı yapmış ve cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş Faruk Gürler ve yine genelkurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı gibi isimler yanında çok sayıda devlette üst düzey yönetici bulunmaktadır. Müdavimleri arasında (akademi öğrencilerine müdavim denir) Akut kurucusu Nasuh Mahruki de bulunmaktadır. Komutanları tümgeneral seviyesinde olup genelde 1 yıllık hizmetten sonra emekli edilirler.
--

657 Sayılı Devlet Memurları Yasası uyarınca; Valilik, Büyükelçilik, Müsteşarlık, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük görevlerine ve Bakanlar Kurulu kararı ile yapılacak üst düzey atamalarda, Milli Güvenlik Akademisi öğrenimi görenlere öncelik verilir.
Harp Akademileri Komutanlığı’na bağlı Milli Güvenlik Akademisi’nde; Silahlı Kuvvetler mensuplarının yanısıra, üst düzey kamu görevlilerine ve özel sektör çalışanlarına akademik seviyede eğitim, öğretim sağlanır.
Sivil ve askeri katılımcılar, Akademi’de; Türkiye ve diğer ülkelerin ekonomik, politik, sosyo-kültürel, askeri yapıları hakkında bilgi alır, ulusal güvenliğimiz, ulusal menfaatlerimizin korunması, ulusal gücümüzün tespiti ve değerlendirilmesi, ülke savunması konularında eğitim görürler.
-------
Ders metodu
Öğretim genel olarak konuların sempozyum metodu ile takdimi ve müteakiben seminer çalışmaları halinde yürütülüyor. Her konferansın sonunda katılımcıların soru sormalarına imkan tanınıyor. Cevaplar ise takdimcinin görev yeri ve niteliğine göre farklılık arzediyor. 15/20'şer kişilik odalarda yapılan seminerler, konusuna göre birkaç gün devam edebiliyor ve adeta 'beyin cimnastiği'ne dönüşüyor.
Daha sonra burada serdedilen fikirler 'master tezi' niteliğinde kursiyerlerin bilgisine sunuluyor. Çoğunlukla siviller tarafından verilen konferanslarda konular 4 ana başlıkta toplanıyor; Politik Dış İlişkiler, Ekonomi, Sosyo—Kültürel, Askeri ve Askeri Politik İlişkiler. Milletvekillerinden Kamran İnan ve Bülent Akarcalı hemen her dönem konferansçı parlamenterler.
5 Ekim 1998'deki Akademi'nin yeni öğretim dönemi açılış töreninde verilenbilgiye göre Akademide açılışından bu tarihe kadar 1.251 müdavim eğitim görmüştür.
Daire başkanı ağırlıklı olan 45. dönemin ardından Mart 1999'da start verilecek yeni dönemde müsteşar ve müsteşar yardımcıları talep edilecektir..
Yurtiçinde önemli kurumlar ve yerler (GAP ve Ankara'daki TAI tesisleri gibi) ile yurtdışına(KKTC gibi) yapılan geziler de öğretimin ana parçalarından birisini teşkil ediyor.

MGA'ya katılan öğrenciler, Başbakanlığın ve özel sektörün gösterdiği isimler arasından seçiliyorlar. 43. ve 44. dönemde çağrılan, 45. dönemde yer verilmeyen basın mensupları da Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün, medya gruplarının gösterdiği isimler arasından tercih yapmasıyla belirleniyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, MGK Genel Sekreterliği, RTÜK, TÜBİTAK, Hazine Müsteşarlığı, MİT, SHÇEK, Denizcilik Müsteşarlığı, TRT, Anadolu Ajansı, BYGM, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı vb. kurumlar ve bakanlıklar ile TOBB gibi yarı özerk kurumların temsilcileri tecrübelerini ortaya koyuyorlar.

Sadece bu kurslardan geçen kişilerin üye olabildiği Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği(UGSAD) halen faaliyettedir.

Akademi'yi bitiren katılımcılar için bir de belge düzenleniyor. Devlet Memurları Kanununda öğrenim gören sivil memurlara yönelik olarak "Vali, büyükelçi, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdür görevlerine ve bakanlar kurulu kararı ile ataması yapılan bu seviyelere uygun diğer görevlere yapılacak atamalarda MGA öğrenimi görenlere diğer niteliklere uymak kaydıyla öncelik verilecektir" hükmü yeralıyor.
Akademi mezunlarına 'master denkliği' sağlanması ve dış görevlere öncelikle atanmaları ise yaygın bir kanaat olarak dile getiriliyor.

Stratejistler, 'milli güvenlik' kavramının evrensel boyut kazanmasının 1. ve 2. Dünya Savaşları dönemine rastladığına dikkat çekiyorlar. Bundan sonra sadece silahlı gücü etkileyecek bir argüman olmaktan çıkarak ekonomik, sosyal, politik ve askeri faktörleri doğrudan etkileyen bir unsur olan kavram, bu güçler arasındaki dengeyi açıklamada anahtar bir rol de üstleniyor bir bakıma. MGA ise bu dengeyi sağlayıcı önemli bir kurum olarak değerlendiriliyor.

İngiltere'de 12 ay eğitim yapan Kraliyet Savunma Enstitüsü, İtalya'da 9 ay süren Yüksek Savunma Etüd Merkezi, Almanya'da 3 ay devam eden Federal Güvenlik Akademisi ve ABD'deki Milli Savunma Üniversitesi Milli Güvenlik Akademisi'yle benzer kuruluşlar olarak nitelendiriliyor.

Not:
26 Haziran 2012 de TBMM Genel Kurulu'nda, Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.Kanuna göre, Milli Güvenlik Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi yerine, Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi oluşturulacak. Ve sivillerinAkademide ''Müdavim'' olması uygulaması sonlandırılacaktır.
''Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde; müdavimlere, müşterek ve birleşik karargah ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargah ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim vermek, milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak ve bünyesinde açılan kursları yönetmek'' ile ''Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığı'nın yapacağı plana göre, Harp Akademileri bünyesinde açılacak çeşitli kurslar ile komutanlık ve karargâh subaylığı öğrenimine katılan subayların, mesleki bilgi, sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek'' Harp Akademileri'nin görevleri arasında sayılacak.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-6.htm

Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi'ne, Kuvvet Harp Akademileri'ni bitirmiş kurmay subaylar katılacak. İhtiyaç halinde, TSK'da üst düzey yönetici görevi alan veya alacak subaylar da Akademi bünyesinde açılacak kurs ve sertifika programına katılabilecek.

Adres : Ankara/Eskişehir Yolu/ Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Binası
Web :
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort