Hit (2820) KUR-1888

el Medresetül Azraviyye

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Şam (Dımeşk) Özellik :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-09-23 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Medresetü’l-Azrâviyye

Medreseyi inşa ettiren Salâhaddin’in yeğeni Azrâ bint Şâhinşâh b. Eyyûb (ö. 593/1196)’dur.

Adres :
Web :