Hit (3241) KUR-1887

el Medresetül Ferruhşahiyye

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Şam (Dımeşk) Özellik :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-09-23 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Medresetü’l-Ferruhşâhiyye

Medrese 578/1182 yılında İzzeddin Ferruhşâh’ın (ö. 578/1182) annesi tarafından inşa edilmiştir.

bkz. Nu‘aymî, ed-Dâris fî târihi’l-medâris, I, 431-432.

Adres :
Web :