Hit (3274) KUR-1884

el Medresetül Hatuniyyetül Cevaniyye

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Şam (Dımeşk) Özellik :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-09-23 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Medresetü’l-Hâtûniyyetü’l-Cevâniyye

Nureddin Mahmud Zengî’nin hanımı el-Hâtûn İsmetüddin bint Mu‘înüddin Ener (ö.581/1186) tarafından inşa edildi.

Kendisi Nureddin Zengî’nin vefatından sonra Salâhaddin Eyyûbî’yle evlenmiştir.

bkz. Nu‘aymî, ed-Dâris fî târihi’l-medâris, I, 388-397

Adres :
Web :