Hit (6507) K-970

Atatürkün Kuran Kültürü

Yazar Adı : Abdurrahman Kasapoğlu İlim Dalı : Yazar Hakkında
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi : 99
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Baskı
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-12 Güncelleyen : Ahmet Hişam/2009-10-17

Atatürk'ün Kur'an Kültürü

Din insanların gıdasıdır.

Dinsiz adam boş bir eve benzer. İnsana hüzün verir.

Mutlaka bir şeye inanacağız.

Bu dinlerin en sonuncusu elbette en mükemmelidir.

İslam dini hepsinden üstündür.

Onun hak peygamber olduğundan şüphe edenler, şu haritaya baksınlar ve Bedir destanını okusunlar.

Hz. Muhammed'in bir avuç imanlı müslümanla mahşer gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı Bedir meydan muharebesinde kazandığı zafer, fani insanların kârı değildir.

Onun peygamberliğinin en kuvvetli delili işte bu savaştır.

Milletimiz, din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir.

Bu faziletleri hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz da.

Nasıl ki her konuda yüksek meslek ve uzmanlık sahipleri yetiştirmek gerekliyse, dinimizin felsefî hakikatlerini inceleyecek, anlayacak, öğrenecek- ilim ve fennine sahip olacak, seçkin ve hakikî yüce bilginleri yetiştirecek kurumlara sahip olmalıyız.

Evet hakikaten Kur'an'da çok büyük hikmetler ve düsturlar vardır.

Hele Yasin süresi ne şahane yazılmıştır. Ben Kur'an okumak istediğimde çok defa Yasin süresini okurum.

Bizzat Cenab-ı Peygamber bile danışarak iş yapmak gereğini söylemiştir. Ve kendisi bizzat öyle yapmışıtır.

Bundan başka "ve şavirhum fi'l-emri" diye Cenab-ı Hakk'ın da kendisine seslenişi vardır. ...

Bu ayet-i kerîmeyi muvaffakıyatımız için yegâne bir delili hay ad eylerim.

İlahi öğütler Kur'an'ın içindedir, Hz. Peygamber'in sözlerinde ve hareketlerindedir.

Biz Kur'an'ı duvara asmışız ancak tören olarak okuyoruz.

Vaazlarda da, din derslerinde de, mukabelelerde de, ölülerin ruhları için de onu hep musiki ile duygulanmak için okuyoruz.

Aklımızla anlayıp davranış geliştirmek için ise, başkalarının bize anlattıklarına bağlanıyoruz.

-Gazi Mustafa Kemal Atatürk-

Sayfa sayısı: 480

Basım yeri-tarihi: İstanbul / 2006 - Haziran

...