Hit (5291) K-857

Bir İmamın Nikah Defteri (Beşiktaş Sinanı Cedid Mahallesi)

Yazar Adı : Alaettin Aköz İlim Dalı : Genel
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-06-03 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-06-03

Bir İmamın Nikah Defteri (Beşiktaş Sinan-ı Cedid Mahallesi)

Kuruluşu, yapısı, hedefi, yaşama biçimi, felsefesi vs. ne kadar farklı olursa olsun dünyanın her yerinde ve her toplumda aile toplumsal düzenin en vazgeçilmez, en temel kurumu kabul edilmiş ve diğer bütün kurumlar, ona bağlı olarak geliştirilmiştir.

Toplumların inanç sistemleri başta olmak üzere gelenek-görenekleri, örf-âdetleri, coğrafi konumları, iktisadî ve siyasî durumları, eğitimleri, kültürel gelişmişlikleri, tarihî birikimleri ailenin oluşumunda ve gelişiminde en belirgin etkenlerdir.
Osmanlı ailesi de bir yandan uzun asılar boyunca Türk toplumunun ortak kabulleri haline gelmiş uygulamaları diyebileceğimiz Türk gelenek, örf ve âdetlerinden, kısacası Türk kültüründen etkilenirken, hukukî dayanak olarak da esas itibariyle İslâm aile hukukuna göre teşekkül etmiştir.

Bir İmâmın Nikâh Defteri ismini taşıyan bu çalışma, Osmanlı devletinde İslâm hukuku çerçevesinde meydana getirilmiş olan evliliklerin kayıtlarını içeren bir defterin yayınını esas almaktadır.

Söz konusu defter; devletin başkenti İstanbul'da saraya, dolayısıyla padişaha komşu olan bir mahallede, Sinan-ı Cedîd / Sinan Pâşâyı Cedîd mahallesinde, 19. Yüzyılın son çeyreği içerisinde gerçekleşmiş nikah kayıtlarını içermektedir.

Defter,48 varaktır ve bu 48 varak içerisinde 1869 ile 1883 yılları arasında gerçekleştirilmiş 267 nikah kaydı vardır. (Arka Kapak Yazısı)

2006 yılında Konya'da yayınlanan kitap 214 sayfa olup 16x24 cm. ebatındadır.

...