Hit (4554) K-814

Tarihçei Hayat Risalesi

Yazar Adı : Said Nursi İlim Dalı : Biyografi
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-06 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-05-06

Tarihçe-i Hayat Risalesi

Bediüzzaman Hazretleri hayatta iken onun nazarından geçirilerek külliyatla birlikte bastırılmıştır. İlk başlarda üstadın başından geçen bazı kerametvari menkıbeler ve medhiyyeleri üstadın kendisi bu eserden çıkarmış. Bu menkıbelerin tarihçe-i hayat kitabında olmasını istemediğinden kendisinin arzuladığı hale getirilerek eser bastırılmıştır.

Üstâd, eserlerindeki vak’aları, tarihçesine belki me’haz olsun diye değil, fakat bilâhare bazı müfterî, zâlim insanların yalan dolanlarına, yaygaralarına karşı hayatının bilinmesini arzu etmiştir. Şöyle ki;

Evvelâ: Biraderzâdesi merhum Abdurrahman’ın kaleme alıp 1919 senesinde İstanbul Necm i İstikbal matbaasında tab’ettirdiği tarihçe, doğumundan Rus esaretinden firar edip İstanbul’a gelişine ve Dar ül Hikmet il İslâmiye â’zâlığına tayin edilişine kadardır. Ayrıca Merhum Abdurrahman Efendi “Lemaat” kitabının arkasında çok kısa bir makale şeklinde, sadece Dar ül Hikmet’te a’zâlığı sırasındaki hayatının tercümesini kaydetmiş; Bunun yanında “İşarat ül İ’caz” tefsirini ve sonra Onuncu Söz’ü ilk olarak tab’eden talebesi meşhur Müküslü merhum Hamza Efendi’nin kaleme aldığı kısacık bir biyografi de mevcuttur.

Bu üç parça kısacık hal tercümesinden sonra, 1944 senesinde Üstâd ve Nûr talebeleri Denizli hapishanesinde iken, talebelerin boş kalmamaları için hayatının yazılmasını ve yazılış şeklini ta’rif eden bir mektupla bildirmiştir.

Risale-i Nur Müellifi Bediüzzaman Said Nursi'nin doğumundan vefatına kadar olan yetişme tarzını, hizmetini, gayret, cehd ve fedakarlığını sade bir üslupla ortaya koyan; Bediüzzaman'ın yazı, mektup ve müdafaalarından derlenmiş ve bizzat kendisi tarafından tashih edilmiş bir eserdir.

...