Hit (4433) K-707

El Feyzül varid ala ravzi Mersiyyeti Mevlana Halid

Yazar Adı : Şihabuddin Mahmud el Alusi el Bağdadi İlim Dalı : Kaside
Kitap Dili : Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-09 Güncelleyen : /0000-00-00

El-Feyzü'l-vârid alâ ravzi Mersiyyeti Mevlânâ Hâlid

Nakşi­bendî şeyhi Mevlânâ Hâlid'in ölümü üze­rine Muhammed el-Cevâd tarafından ka­leme alınan kasidenin şerhidir (Kahire 1278, 1287).

<
...