Hit (4312) K-704

Et Tırazül müzehheb fi Kasidetil Bazil eşheb

Yazar Adı : Şihabuddin Mahmud el Alusi el Bağdadi İlim Dalı : Kaside
Kitap Dili : Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-09 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-10-09

Et-Tırâzü'l-müzehheb fî Kasîdeti'l-Bâzi'l-eşheb

Abdülbâki el-Ömerinin Abdülkâdir-i Geylânî için yazdığı kasidenin şer­hidir (Mısır 1313).

<
...