Hit (5718) K-6

Nihayetül Matlab fi Dirayetil mezheb

Yazar Adı : İmamul Harameyn Abdülmelik b. Abdullah el Cüveyni İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-01-09 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-02-02

Nihâyetü’l-Matlab fî Dirâyeti’l-Mezheb ;
Cüveynî’nin tamamlanması için özel gayret sarfettiği bu eser
Şâfiî fıkhına dair yazılan önemli kaynaklardan biri olup
Abdülazîm ed-Dîb tarafından iki büyük cilt halinde yayımlanmıştır (Devha 1399/1979).
Eser müellifi tarafından “Muhtasaru’n-Nihâye” adıyla ihtisar edilmiştir.(tamamlanamayan eser henüz basılmamıştır.)
Abdülaziz b. Abdüsselâm “el-Gâyetü fî ihtisâri’n-Nihâye” (mahtût) adıyla yapılmış bir başka muhtasarı daha vardır.

1.Yazma : Yazma Isim (TR) : / Yazma Isim (AR) : نهاية المطلب في دراية المذهب / Ebat : / Kütüphane Adı : Süleymaniye Kütüphanesi / Kütüphane Bölümü : Ayasofya / Demirbaş No : 1500 / Yazım Tar. : / Yazma Dili : Arabça / Özellik : nesih / Sayfa Adedi : 187 / Açıklama : / Konu Fihristi :
...