Hit (4551) K-567

el Edebül Kebir

Yazar Adı : Abdullah Ruzbih b. Dazuyeh ( İbnül Mukaffa ) İlim Dalı : Ahlak
Kitap Dili : Farsça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-08-02 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Edebü'l-Kebir:

Bu eser "ed-Dürretü'1-Yetîme" olarak da bilinir.

Ahmed Zeki Paşa, Muhammed el-Marsafî ve Şekip Arslan tarafından ayrı ayrı neşredilmiştir.

Bu eser yaklaşık yüz sayfadır.

İki konuda yoğunlaşmaktadır: Hükümdar ve onunla ilgili olarak siyâset, dostluk ve iyi dostun nitelikleri. 1

1. Muhammed Kürd Ali, a.g.e, s. 39

...