Hit (4117) K-560

Kitabur Rusum (Kitabul Ayin)

Yazar Adı : Abdullah Ruzbih b. Dazuyeh ( İbnül Mukaffa ) İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Farsça Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-08-01 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-08-01

Kitâbu'r-Rusûm:

bu eser Kitabu'l-Ayin olarak da bilinir.

Sâsâniler döneminin devlet ve toplum düzeninden, saray protokollerinden bahseden "Âyinnâmag" adlı Pehlevice eserin çevirisidir.

Bu gün nüshası mevcut değildir. 1

Ancak Seâlibî vb. yazarlar bu kitaptan istifâde ettiklerini belirtiyorlar. 2

(1). Eski İslam Ansiklopedisi (M. E. baskısı) c. 5-11, s. 866

(2). Seâlibî, Hükümdarlık Sanatı, (Arapça adı: Âdâbu'l-Mulûk, Celîl el-Atıyye tahkıkıyla) İst. 1997,

...