Hit (6064) K-511

Müntehabat Mecmuası

Yazar Adı : T. E. İlim Dalı : Türk Dili ve Edebiyatı
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Müntehabât Mecmûası

Derlemedir.

Kim tarafından ve hangi tarihte derlendiği bilinmeyen eser, Mevlânâ, Mevlevîler ve Mevlevî âyinleri hakkındaki gazelleri içermektedir.

Bu gazeller Mevlevî şairlerin şiirlerinden seçmedir.

Türkçe olan eserde baştan 34a"ya kadar Şems-i Tebrîzî ile ilgili Farsça beyitler vardır.

Eserin yazma nüshası Afyon, Gedik Ahmet Paşa İl Halk Ktp., nr. 18228"de bulunmaktadır.

...