Hit (14821) K-45

Uyunut Tefasir lil Fudalais Semasir

Yazar Adı : Şihabuddin Ahmed es Sivasi , Ayasluği İlim Dalı : Tefsir
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-02-10 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-02-10

عيون التفاسير للفضلاء السماسير

Sîvâsî’nin tefsirini yazarken kullandığı ana kay­naklar, Semerkandî(v. 375/985)’nin Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm’i, Beğavî(v. 516/1122)’nin Me’âlimu’t-Tenzîl’i ve Zemahşerî(v. 538/1143)’nin Keşşâfıdır. Müellif kısmen de, Vâhidî (v. 468/1075), Fahreddîn er-Râzî (v. 606/1209), Kurtubî (v. 671/1272) ve Kâzî Beyzâvî (v. 685/1286)’den yararlanmıştır.

‘sultânu’l-müfessirîn’ diye anılan Ebû’s-Su’ûd (v. 982/1574)42, İsmail Hakkı Bursevî (v. 1137/1724)43 ve Lutfullah Erzurûmî (v. 1202/1787)44 Sîvâsî’nin etki ettiği müfessirlerdendir. Hatta Hasan Basri Çantay bile mealini kaleme alırken Sîvâsî’den yararlanmıştır. 1

Sîvâsî’nin, ‘Uyûnu’t-Tefâsîr li’l-Fuzalâ’i’s-Semâsîr adlı bu tefsiri, di­râyet metoduna göre Arapça olarak yazılmış orta hacımlı selis bir tefsirdir.

1. Bkz., Çantay, Hasan Basri, Kur’ân-ı Hakîm ve Me’âl-i Kerîm, 4. baskı, istanbul, 1962, s. 17 (Bakara (2) sûresinin 25. âyetin me’âline ait 19. dipnot).

<
...
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort