Hit (4170) K-348

ed Divan fin nakd vel edeb

Yazar Adı : Abbas Mahmud Akkad İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-09 Güncelleyen : /2008-07-09

ed Divan fin nakd vel edeb (Kahire 1921).

İbrahim el-Mâzinî ile birlikte yazdıkları bu eser­de, eski edebiyat taraftarlarından Mus­tafa Sâdık er-Râfıî ile Ahmed Şevki ten­kit edilmektedir. Buna karşılık Mustafa Sâdık er-Râfıî de Akkâd'ın Vahyü'l-erba'în adlı divanını, el-'Akkâd 'ale's-seffûd isimli eseri ile tenkit etmiştir (Ka­hire 1930).

...