Hit (5214) K-323

Camiul Mesail (Ümmül Fetava )

Yazar Adı : Ahteri Muslihuddin Mustafa İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-09 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

Camiul mesail

Ba­zı fıkhî meseleleri ihtiva ettiği için Ümmü'l-fetâvâ diye de tanınır.

Kaynaklar­da Ahteriye nisbet edilen Câmi'u'l-lisân, Câmi'u'l-mesâ'il'in yanlış okun­muş şekli olmalıdır.

Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Yazma Bağışları, nr. 993, 222 varak; Kılıç Ali Paşa, nr. 339, 323 varak; Fâtih, nr. 2471, 348 varak) nüsha­ları vardır.

<
...