Hit (6215) K-247

Resim­li ve Haritali Osmanlı Tarihi

Yazar Adı : Ahmed Rasim İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-05 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-05

Resim­li ve Haritali Osmanlı Târihi

Bu eserde Türkler'in Anadolu'ya gelişlerinden Abdülaziz dev­rine kadar geçen olaylar anlatılmakta­dır.

Sayfa altlarına "Fayda" başlığıyla eklenen haşiyelerde, eski tarih kitapla­rından yapılan iktibaslar veya hulâsalar vasıtasıyla, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki askerî ve idarî teşkilât, teşrifat usul­leri, tarihî terimler, eğlenceler, düğün­ler ve oyunlar hakkında medeniyet tari­hi bakımından son derece önemli bilgi­ler verilmiştir.

Eserden seçilen bazı bö­lümler Osmanlı Tarihi (Seçmeler) adıy­la İsmet Parmaksızoğlu tarafından gü­nümüz Türkçe'siyle yayımlandığı gibi (İs­tanbul 1968)

tamamını da H. Dursun Yıl­dız Osmanlı Tarihi adıyla neşretmiştir (istanbul 1969).

<
1.Baskı : Baskı Isim (TR) : Resim­li ve Haritali Osmanlı Tarihi / Baskı Isim (AR) : / Ebat : / Yayın Evi : / Yayın Yeri : is­tanbul / Yayın Tar. : 1326-1328 h. / Baskı Dili : Osmanlıca / Özellik : / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : / Konu Fihristi :
...