Hit (5438) K-228

Heft peyker Behrâmnâme Tercümesi

Yazar Adı : Ahmed Rıdvan İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Yazma
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-04 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-04

Heft peyker

Nizâmî'nin Behrâmnâme (Heft-günbed) adlı mesnevisinin serbest ter­cümesidir.

Sâsânî hükümdarlarından Behrâm'ın av ve çeşitli eğlencelerle ge­çen günlerini anlatan 4174 beyitlik bu mesnevinin 917-918 (1511-1512) ta­rihleri arasında kaleme alındığı tahmin edilmektedir.

1.Yazma : Yazma Isim (TR) : Heft peyker Behrâmnâme Tercümesi / Yazma Isim (AR) : / Ebat : standart / Kütüphane Adı : Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi / Kütüphane Bölümü : Agâh Sırrı Levend Yazmaları / Demirbaş No : 369/2 / Yazım Tar. : / Yazma Dili : Osmanlıca / Özellik : tercüme / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : Bilinen iki yazması Hayatî mahlasını taşımakta olup biri Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir (Agâh Sırrı Levend Yazmaları, nr. 369/2), / Konu Fihristi :
2.Yazma : Yazma Isim (TR) : Heft peyker Behrâmnâme Tercümesi / Yazma Isim (AR) : / Ebat : standart / Kütüphane Adı : İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Merkez Kütüphanesi / Kütüphane Bölümü : Türkçe Yazmalar / Demirbaş No : 7575 / Yazım Tar. : / Yazma Dili : Osmanlıca / Özellik : tercüme / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : / Konu Fihristi :
...