Hit (4039) K-165

El Akide

Yazar Adı : Ahmed b. Hanbel İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Akide.

On kadar talebesinin naklettiği eser, bazı rivayetlere ait müstakil yazmalar yanında, söz konusu râviierin çoğunun İbn Ebû Ya'lâ'nın Tabakâtü'l-Hanâbile'sindeki biyografilerinde muhtelif ha­cimlerde zikredilmiş olarak günümüze kadar gelmiştir,

el- Akide, Abdülvâhid b. Abdülazîz et-Temîmi nin (ö. 410/1019) rivayeti esas alınmak suretiyle M. Hâ­mid el-Fakî tarafından Tabakâtü'1-Hanabile'nin sonunda (II, 293-308), Ebû Bekir el-Hallâl'ın (ö. 311/923) rivayeti esas alınarak da Abdülazîz İzzeddin es-Seyrevân tarafından neşredilmiştir (Dı-maşk 1408/1988).

...